Om hästen

Hästens välfärd

Hästens välfärd

Hästvälfärd är ett begrepp som beskriver hästen välmående från dåligt till gott, och omfattar alla delar av hästens miljö. Det vill säga hur den hanteras, hur den hålls, vad den äter, hur den tränas samt hur den mår fysiskt och psykiskt.

Alla hästar är individer, har olika bakgrund och erfarenheter med sig som kan påverka deras välfärd i olika situationer. Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att ge sin häst en god välfärd. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd. Under detta avsnitt kommer vi utveckla begreppet hästvälfärd för att du som läsare ska förstå vad det är och vad du kan göra för att säkra välfärden för din häst.

hästar-i-hästhage

Hur ser du som hästägare på välfärden kring just dina hästar? Foto: Carin Wrange

Välfärdsmodeller

Idag finns ett antal olika accepterade modeller för att beskriva djurvälfärd. Den mest kända formulerades redan på 60-talet av Farm Animal Welfare Committe och kallas de ”Fem Friheterna”. De fem friheterna fastställer viktiga områden som tillsammans säkerställer att djur som hålls av människor har en god välfärd. Dessa friheter är i korthet:

  1. Frihet från törst, hunger och undernäring
  2. Frihet från obehag och tillgång till lämplig miljö
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom
  4. Frihet att uttrycka normala beteenden
  5. Frihet från rädsla och stress.

En vidareutveckling av denna modell är de Fem domänerna, Five Domains Model, där man formulerat liknande tankar på ett annat sätt. Man talar där om områden relaterade till generell överlevnad (nutrition, miljö och hälsa) och en faktor som möjliggör anpassningar till olika situationer (beteende). Dessa fyra områden påverkar alla djurets psykiska välbefinnande eller mentala tillstånd på olika sätt och ger på så sätt en helhetsbild av djurets välfärd. Det är denna modell vi har använt oss av för att beskriva hästens välfärd här på HästSverige.

I högerspalten på sidan hittar du hittar flera avsnitt som beskriver vad som är viktigt för hästens välfärd. Du hittar dem även här:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-04-03