Om hästen

Näshåla, svalg & luftstrupe

Hästens näshåla, svalg & luftstrupe

hästens-andning-och-blodirkluation-genom-anatomisk-bild-av-hästens-huvud-med-näshåla

Översikt över höger huvudhalva

Modellen föreställer ett längdsnitt genom hästens huvud. Överst till vänster ligger den stora högra näshålan som framåt öppnar sig i höger näsborre. Från höger och vänster näshåla går inandningsluften via svalget vidare ner genom struphuvudet till luftstrupen och till lungorna. Utandningsluften går motsatt väg ut.

Hästen andas alltid genom näsborrarna, inte genom munnen. Mjuka gommen ligger därför i kontakt med struphuvudets slutbrosk under andning. Hästen har dessutom stora näsöppningar och kan med hjälp av muskler vidga näsborrarna ytterligare vid hårt arbete.

På bilden syns också munhålans bakre del med taket som bildas av hårda gommen (med ben) och mjuka gommen. När hästen ska svälja stängs öppningen till struphuvudet och tuggan kan passera från munhålan via svalget till foderstrupen och vidare ner till magsäcken.

Text: Göran Dalin, SLU 2014­. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.