Om hästen

Avel för hälsa

Avel för hälsa

Hållbara och friska, samt med goda bruksegenskaper. Det är viktiga krav som vi ställer på våra hästar. Genom aveln kan vi  målmedvetet förändra hästraserna i en viss riktning.

En förutsättning för att avla fram hållbara och friska hästar är att använda avelsdjur med goda egenskaper och försöka undvika att avla på hästar med dåliga egenskaper.

En häst med goda bruksegenskaper och som tränats och utbildats representerar ett stort värde, vare sig det handlar om extrema tävlingsprestationer eller uthålligt arbete på en ridskola eller i skogskörning. Skador eller sjukdom kan helt förstöra allt arbete som lagts ner på hästen. För att inte tala om att både hästen och människorna omkring den mår dåligt!

Hållbarhet ett avelsmål

Avelsarbetet måste ta sikte på att ge hästar med både goda bruksegenskaper och god hållbarhet. I Svenska Hästavelsförbundets (SH) storeglemente (2010) står: ”Syftet med premieringar är att främja kvalitet och utveckling av svensk hästavel samt att förebygga ärftliga sjukdomar hos djur. Avelsvärdering genomförs med hjälp av härstamningsvärdering, individbedömning och avkommeprövning.”

En liknande text finns i hingstreglementet. Det gäller alltså att ta vara på avelsdjur med goda egenskaper och försöka undvika att få in sådana med dåliga egenskaper. Idén bakom det resonemanget är naturligtvis att minska risken att sprida skador och sjukdomar som har en ärftlig bakgrund.

En frisk och sund häst

Att de svenska hästarna inte bara skall ha goda prestationer utan också vara hållbara och friska är en gammal målsättning för svensk hästavel. Detta avspeglar sig också i den öppenhet som alla som arbetar med hästavel visar. Och medvetenheten är stor om betydelsen av att rätt djur används.

Även om mycket av kontrollen är fokuserad på hingstarna, eftersom de ju har snabbt kan sprida ärftliga defekter till många avkommor, så är många uppfödare också mycket noggranna i sitt val av avelsston. Just denna vilja bland uppfödarna att använda rätt avelsdjur är viktig för att målet en frisk och sund häst skall nås.