Om hästen

Njurarnas funktion

Njurarnas funktion

Hästens njurar sedda underifrån/från buksidan

njurarna(1)_1007

Hästens njurar är belägna högt uppe i bukhålans tak mot ryggen, där de ligger delvis inbäddade i ett fettlager. Storleken är cirka 10 x 20 cm. Vänster njure är lokaliserad något längre bak än den högra. Mycket stora blodmängder passerar njurarna för rening. Tillförande artärer utgår direkt från stora kroppspulsådern och blodet återgår direkt till bakre hålvenen efter att ha passerat genom njurarna. Efter själva reningsprocessen samlas urinen i njurbäckenet varifrån urinledaren utgår och för urinen vidare till urinblåsan.

Binjurarna är två hormonproducerande körtlar belägna vid njurarnas främre del. Dessa körtlars funktion är helt skild från njurarnas.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.