Häst & Människa

Hästföretagande

Har du en hästverksamhet i tankarna? Fundera på varför! Troligen delar du med de flesta andra hästföretagare en passion till själva hästen. Passionen är en enorm drivkraft och grunden för att tycka om och brinna för det man sysselsätter sig med. Den ger energi till hårt arbete och en vilja att utvecklas, passionen är en nyckel till framgång!

Letar du efter kunskap, regler eller verktyg? Vi har samlat allt du behöver veta om hästföretagande – utforska nu!

Hästföretagande.2.900x506

Funderar du på att börja hyra ut stallplatser på din gård? Eller kanske satsa på avel av dressyrhästar? Oavsett inriktning är det viktigt att veta mer om hästföretagande. Foto: Carin Wrange

HästSverige stödjer - Utvecklat hästföretagande för nya jobb

Utvecklat hästföretagande för nya jobb, är ett projekt finansierat via Landsbygdsprogrammet. LRF Häst är huvudsökande och projektägare av projektet som pågår mellan 2016 och 2022.

Projektet erbjuder information till hästföretagare inom viktiga företagarfrågor anpassade specifikt för hästnäringen och omfattar till exempel skattefrågor, nya eller förändrade regelverk, arbetsmiljöfrågor, frågor kring ekonomistyrning, marknadsföring, affärsmodeller, ledarskap och kompetensförsörjning. Genomförandet av aktiviteterna inom projektet sker i samverkan med såväl LRFs regioner som med våra samarbetspartners inom Hästföretagarcentrum (HNS, Ludvig & Co, Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången). Under åren 2021-2022 inriktas projektet på två ytterligare aktiviteter: att ta fram ekonomiska nyckeltal för hästföretagare, för att erbjuda ytterligare verktyg för hästföretagare att utveckla sin verksamhet, samt att samla ett brett utbud av information för hästföretagare på HästSverige.se.

Syftet med projektet, att bidra till företagsutveckling för att skapa förutsättningar för nya jobb, är en viktig del i Hästföretagarcentrums gemensamma erbjudande till dig som är hästföretagare.

På sidorna om hästföretagande hittar du texter från olika författare och organisationer. Vem som är ansvarig författare ser du i nederkant på varje sida. Du finner även mer information i högermenyn.

Testa dina kunskaper i ett quiz om hästföretagande!

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområdenLRF Häst