Häst & människa

HUI - Hästunderstödda insatser

HUI - Hästunderstödda insatser

Hästen är en fantastisk individ som skapar möjligheter för människor att mötas. De hälsoeffekter som vistelse utomhus, i naturen, innebär adderas alltid till de specifika effekter som hästens medverkan innebär. Intresset för att använda hästen inom områden som friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter har ökat. Detta kan sammanfattas som Hästunderstödda insatser (HUI). 

Syftet med HUI är att ge individer som har nedsatt funktion stöd som främjar funktion och hälsa och på så sätt skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

SLU Future One Health har i samarbete med forskare vid SLU tagit fram en rapport som ger en nulägesanalys och lyfter viktiga frågor som kan säkerställa välfärden hos både häst och människa vid hästunderstödda insatser.

Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

Intresserad av mer läsning?

Kartläggning av verksamheter som erbjuder hästunderstödda insatser i Sverige 2021 (hänvisning till denna kartläggning finns i rapporten: Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet)

Utbildning inom området

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi, lärande, aktivitet på Strömsholm

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet på Wången

Källa: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) 2021-11-23