Häst & människa

Arbetsgivare inom hästnäringen

Arbetsgivare i ett hästföretag

Hästnäringen är en riskfylld bransch på många olika sätt. Förutom hantering av hästar förekommer flera  andra arbetsuppgifter som kan leda till skador. För en arbetsgivare inom hästnäringen är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder.

De flesta som jobbar i hästnäringen, såväl företagare som anställda gör det för att de har ett stort intresse för hästen, sporten och/eller näringen i sig. För de som driver företag är det inte sällan som företaget vuxit fram ur ett intresse och många gånger startat som en hobby.

IMG_6479(1)_500

För arbetsgivare inom hästnäringen gäller att skapa en bra arbetsmiljö för både häst och människa. Foto: Carin Wrange

En hästföretagare måste ta hänsyn till många faktorer inom sin verksamhet. Hästarnas välfärd brukar komma högst på listan och vara det som dominerar i vardagen. Ofta innebär det att arbetsdagarna blir långa för att ge hästarna så mycket vård och omsorg som behövs.
Om hästföretagaren även har anställda inom sin verksamhet ställer det helt andra typer av krav när det gäller lön, arbetstider, arbetsvillkor, försäkringar, fortbildning med mera. Det handlar om krav som ibland kan vara svåra att uppfylla när hästarnas välfärd går före allt annat.

Hur hästen ska leva regleras av Djurskyddslagen medan människans arbetsmiljö styrs av andra regelverk, bland annat Arbetsmiljölagen. Den säger bland annat att arbetsgivaren är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Från 2015 till 2018 har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner i två olika projekt riktade mot hästnäringen. Vid en inspektion av arbetsmiljön inom hästföretag är det viktigt att ta hänsyn både till hästens liv och människans situation.

Via Hästföretagarcentrum kan du som arbetsgivare få hjälp och fortbildning. Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co samt hästnäringens riksanläggningar, Flyinge, Strömsholm och Wången. De erbjuder kurser och digitala verktyg för hästföretagare i hela landet.