Om hästen

Hästavel & uppfödning

Avel & uppfödning

Avel med hästar har bedrivits under mycket lång tid, förmodligen så länge som människan har brukat hästen. Tidigt upptäckte dåtidens hästägare att vissa hästar var bättre, starkare, snabbare och hade bättre temperament än andra, och att avkomman liknade sina föräldrar.

fullblodsföl-på-bete-avelsmål-styrka-och-snabbhet

Inom fullblodsaveln är snabbhet och uthållighet ett tydligt avelsmål. Foto: Carin Wrange

Det finns många skäl att bedriva hästavel. Dels vill man förbättra hästarnas prestationer och exteriör. Dels har det stor ekonomisk och arbetsmässig betydelse att hästen är frisk och skadefri, utvecklas tidigt, har bra temperament och är lättlärd.

Avelsutveckling handlar om att välja ut lämpliga individer och para dem för att få fram avkommor som på olika sätt förbättrar rasen.

Olika avelsmål för varje ras

För varje ras eller avelsinriktning sätter man upp avelsmål. Målen anger hur man önskar att olika egenskaper ska förbättras. Man vill till exempel få allt snabbare travare och galoppörer samt ridhästar som har bättre hoppegenskaper, rörelser eller bättre ridbarhet.

Uppfödning av hästar är ett långsiktigt arbete som kräver stort engagemang och kunskap.

Rätt kombination nyckel till framgång

Avel baseras på kunskap från genetisk forskning om hur olika egenskaper nedärvs och om hur man bäst kan beräkna avelsvärdet på enskilda hästar. Att sedan välja rätt hingst till sitt sto är nyckeln till framgång.

Genom utnyttjandet av semin kan man idag med de större raserna bedriva kvalitetsavel var man än befinner sig i landet.

Det innebär en stor glädje att få vara med om en fölning. Men det innebär även ett stort ansvar och mycket arbete, vilket varje stoägare noga bör tänka igenom i förväg.

Läs mer om avel i senaste rapporten från HNS 2021

Källa: Jan Philipsson, statsagronom vid institutionen för husdjursgenetik, SLU 2012-10-01