Om hästen

Centrala nervsystemet

Hästens centrala nervsystem

centrala-nervsystemet(1)_1023[1]

Hästens hjärna i genomskärning (mittplanet)

Till det centrala nervystemet hör storhjärnan, lillhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen. Dessa delar är belägna centralt i skalle och ryggrad.

Den största delen upptas av storhjärnan. Denna indelas i olika centrum som t ex lukt, syn och hörsel. Luktcentrumets luktnerver kommer direkt från näshålans bakre delar till den närbelägna hjärnan.

Under storhjärnan finns ett litet utskott, hypofysen. Denna är en hormonproducerande körtel som står under direkt kontroll av storhjärnan. Flera viktiga hormoner för tillväxt och könsfunktioner produceras i hypofysen.

Lillhjärnan är belägen bakom storhjärnan mot nacken. Den är rund till formen och huvudcentrum för balans och rörelse.

Alla nervimpulser till och från stor- och lillhjärnan leds via förlängda märgen, som bakåt övergår i ryggmärgen.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.