Om hästen

Brösthålan

Brösthålan

Hästens bål delas upp i två hålrum, åtskiljda från varandra av mellangärdet. Det främre hålrummet utgörs av brösthålan som till största delen är utfylld av lungorna. I dess främre del är hjärtat beläget mellan vänster och höger lunga. Brösthålan är utåt skyddad av revbenen. Det bakre hålrummet, bukhålan, är till största delen utfylld av mag­tarmkanalen. Grovtarmen upptar största delen och är belägen i bukhålans nedre och främre delar, medan tunntarmen finns i bukens mittre delar.

brosthalan(1)_836[1]

Översikt av bröst­ och bukhålorna från vänster sida.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.