Om hästen

Hästens mentala hälsa

Hästens mentala hälsa

Precis som människor kan hästar uppleva känslor som törst, hunger, glädje, rädsla, smärta, tillfredsställelse, stress och mycket mer. Att ta hänsyn till hästens känslotillstånd är en viktig del av hästvälfärden.

God hästvälfärd är mer än avsaknad av negativa känslor och lidande. Därför forskas det mycket kring hur man mäter positiva upplevelser som glädje, förväntan, trygghet och nyfikenhet.

Från forskning har man bland annat sett att hästar kan ha en optimistisk eller pessimistisk inställning till en situation eller en människa. Detta beror på tidigare erfarenheter och visar hur viktigt det är att du själv och din träning ger en positiv upplevelse för hästen!

en-nyfiken-häst-eller-ponny-med-god-mental-hälsa

Är din häst nyfiken och söker kontakt? Eller är det tvärtom? Foto: Lisa Chröisty

I den dagliga hanteringen kan vi på många sätt påverka hästvälfärden. Hästar är väldigt känsliga för både kroppsspråk, ljud och rörelse. Många gånger registrerar de mer information om omgivningen och oss och än vad vi själva tror.

Hästar är bytesdjur och förlitar sig på att läsa av sin omgivning för att överleva. De uppmärksammar därför små detaljer i vårt beteende, även det vi gör omedvetet när vi blir nervösa, arga, rädda eller stressade. Hästar känner av vårt humör när vi kommer till stallet genom att läsa av vårt kroppsspråk, vårt ansiktsuttryck och röstläge. Att vi är avslappnade och lugna i kontakten med hästar är en förutsättning för att de ska bli avspända och mottagliga för nya intryck och lärdomar. Rutiner och konsekvens i hanteringen skapar trygghet, säkerhet och lugn.

Att skilja på hästar och människor

Det viktigaste sättet att se hur hästar mår och uppfattar saker som händer runtomkring är att vara uppmärksam på deras beteende. Oftast är ett förändrat beteende ett tecken på att något inte står rätt till. Ett vanligt misstag från många hästägare är att läsa in sina egna känslor och önskemål i hästen. Detta kallas i vetenskapliga termer antropomorfism och kan leda till att man försämrar hästvälfärden trots att avsikten var den motsatta.

häst-med-täcke-när-det-är-kallt-påverkar-fysisk-och-mental-hälsa

Det är vanligt att vi hästägare för över våra egna behov på hästen, och t.ex. lägger på ett extra täcke när vi tycker att det är kallt  – fast det egentligen inte behövs ur hästens perspektiv. Foto: Lisa Chröisty

Det är viktigt att skilja på hästars behov och sina egna som människa samt att våga kritiskt granska sig själv och varför man gör på ett visst vis.

Att lägga på ett extra täcke när det är kallt, ta in hästar för att det är mörkt ute, tolka det som att hästar vill gå in när de står vid grinden en viss tid (något som istället ofta beror på rutiner) eller ge dem extra kraftfoder för att det är helg är att överföra mänskliga känslor och behov på hästen.

Fundera över varför du gör som du gör. Är det dina behov och känslor, eller hästens som styr? Alla gör fel, det är viljan att förbättra och förändra som är viktig.

en-glad-häst-som-mår-bra-behöver-vård-av-mental-hälsa
Kort sammanfattat:
  • Forskning visar att hästar kan ha en optimistisk eller pessimistisk inställning till en situation/människa utifrån tidigare erfarenheter
  • För att ge hästen trygghet, säkerhet och lugn kan vi själva vara avslappnade och lugna när vi umgås, samt upprätthålla rutiner och konsekvens i hanteringen
  • Ett vanligt misstag från många hästägare är att föra över sina egna känslor/önskemål på hästen (antropomorfism) vilket kan försämra hästvälfärden trots att avsikten var den motsatta

Läs mer:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU, Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik och Sofie Viksten Engfors, PhD, specialiserad inom hästvälfärd. Uppdaterad 2023-05-03.