Om hästen

Bukhåla

Hästens bukhåla

bukhalan(1)_836[1]

Översikt av bröst- och bukhålorna från vänster sida

Hästens bål delas upp i två hålrum, åtskiljda från varandra av mellangärdet. Det främre hålrummet utgörs av brösthålan som till största delen är utfylld av lungorna. I dess främre del är hjärtat beläget mellan vänster och höger lunga. Brösthålan är utåt skyddad av revbenen. Det bakre hålrummet, bukhålan, är till största delen utfylld av mag-tarmkanalen. Grovtarmen upptar största delen och är belägen i bukhålans nedre och främre delar, medan tunntarmen finns i bukens mittre delar.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering Göran Dalin, SLU. 2014-01-29