Om hästen

Skelett och leder

Skelett och leder

Skelett och leder är viktiga delar av hästens rörelseapparat. De bär upp kroppen, fungerar som muskelfästen och möjliggör rörelser mellan kroppsdelarna. Men det är bara några av de uppgifter som skelett och leder har – läs mer nedan!

Hästens ben och leder

Hästens skelett

Hästens skalle – leder och ben

Hästens rygg

Hästens ryggkotor

Frambenet – leder och ben

Hästens karpalled

Bakbenet – leder och ben

Hästens knäled

Hästens hasled

HästSverige 2023-07-20