Om hästen

Hästvälfärd

Hästvälfärd

Hästvälfärd är ett begrepp som omfattar hästars mentala och fysiska mående. Hästvälfärd beskriver hästars upplevelse och reaktioner på det som sker runtomkring den, till exempel inhysning, utfodring, träningsmetoder och social kontakt med andra hästar.

Hästar har utvecklats under flera miljoner år och även om vi har avlat dem till olika raser så är deras grundbehov i stort sett oförändrade. Alla hästar är individer med olika bakgrund och erfarenheter som kan påverka deras välfärd i olika situationer.

För att lättare förstå vad som är viktigt när man vill ge sin häst en god välfärd så kan man se på olika modeller som tagits fram genom forskning. Gemensamt för dem är att de täcker allt som påverkar hästvälfärden vilket bland annat är utfodring, den fysiska miljön, fysisk hälsa, social kontakt med andra hästar och relationen till oss människor. Alla delar är viktiga och genom att ta hänsyn till dem så kan vi uppnå en god hästvälfärd. Under detta avsnitt kommer vi utveckla begreppet hästvälfärd för att du som läsare ska förstå vad det är och vad du kan göra för att säkra välfärden för din häst.

hästar-i-hästhage

Hur ser du som hästägare på välfärden kring just dina hästar? Foto: Carin Wrange

Välfärdsmodeller

Djurvälfärd är ett aktuellt tvärvetenskapligt forskningsämne som kräver samarbeten mellan bland andra veterinära, agronoma, etologiska och etiska kompetenser. Idag finns ett flertal olika vetenskapligt accepterade modeller för att beskriva djurvälfärd. Den mest kända formulerades 1965 i Storbritannien av Farm Animal Welfare Council och kallas de ”Fem Friheterna”. Den modellen beskriver fem viktiga områden som säkerställer att djur som hålls av människor har en god välfärd:

  1. Frihet från törst, hunger och undernäring
  2. Frihet från obehag och tillgång till lämplig miljö
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom
  4. Frihet att uttrycka normala beteenden
  5. Frihet från rädsla och stress.

Denna modell har sedan vidareutvecklats till flera olika modeller. En av dem är de Fem domänerna, där man delat upp djurvälfärd i fem olika områden/domäner. Tre domäner relaterar till faktorer som är nödvändiga för överlevnad: nutritionfysisk miljö och hälsa. Den fjärde är djurets beteende och reaktion på sin omgivning och inkluderar även relationen mellan djur och människa: beteendeinteraktioner. Dessa fyra domäner ger upphov till positiva eller negativa erfarenheter som påverkar den femte domänen: djurets mentala tillstånd. Hur djuret upplever sin situation är i slutändan det som avgör hästens välbefinnande. Tillsammans ger modellen över de fem domänerna en sammansatt bild av vad som påverkar hästvälfärden och ett praktiskt verktyg för att bedöma och utvärdera hästvälfärd i praktiken.   Det är denna modell vi har använt oss av för att beskriva hästvälfärd här på HästSverige, den används även av Svenska Ridsportförbundet och flera andra hästorganisationer internationellt.

I högerspalten på sidan hittar du hittar flera avsnitt som beskriver vad som är viktigt för hästens välfärd. Du hittar dem även här:


Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU, Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik och Sofie Viksten Engfors, PhD, specialiserad inom hästvälfärd. Uppdaterad 2023-02-20.