Om hästen

Foder och vatten

Foder och vatten

Att hästen har tillgång till rent vatten, samt hygieniskt och näringsrikt foder är grundläggande förutsättningar för en god hästvälfärd.

Det som hästen får i sig lägger basen för hela det fysiologiska måendet. En häst i det vilda strövar omkring och ägnar en stor del av dygnet åt att beta och leta efter föda.
Det gör att lång tid mellan utfodringar, minskad ättid, hunger och törst kan leda till stress och stressrelaterade problem, till exempel stereotypier som vävning/boxvandring och magsår (läs även om detta under good behaviour).

Hästen behöver också en lugn och stressfri ätmiljö där alla hästar i gruppen kan äta i lugn och ro. En sådan sak är viktig att tänka på när man skapar grupper av hästar som går tillsammans och det måste finnas tillräckligt med plats åt alla vid foderbordet och vattnet.

Häst som äter grovfoder

Hästar behöver äta i lugn och ro. Här en häst som utfodras via en automat i grupphållning. Foto: Carin Wrange

Många liter vatten per dygn

Hästens dagliga vattenbehov är minst omkring 5 liter per 100 kg häst. För en häst på 500 kg blir det cirka 25 liter vatten per dygn. Om hästen tränas hårt och förlorar mycket vätska genom svettning kan behovet tredubblas upp till 15 liter per 100 kg häst.
Hästarnas kropp har samma krav på rent vatten som vi människor och kan precis som oss blir sjuka av smutsigt vatten. Om hästen får för kallt, för varmt eller vatten som smakar illa kan den dricka mindre vilket kan orsaka sjukdomar som förstoppningskolik.
Man har också sett att hästar som dricker ur vattenkopp dricker mindre jämfört med om de erbjuds vatten i hink.

Kom ihåg att kontrollera flödet i vattenkoppen om hästen får vatten på detta sätt. Vattenkoppen skall ge minst 6 liter vatten per minut. Hästen behöver tillgång till vatten över hela dygnet oavsett om den är inne eller ute. Under vintern kan detta lösas genom isolerade/uppvärmda vattenkar/vattenkoppar i hagen.

Minimikravet i Sverige att hästen ska kunna dricka sig otörstig minst 2 gånger per dag men det rekommenderas ändå att hästen har fri tillgång på vatten.

häst-dricker-vatten-hink-stall

Rent vatten och foder av god kvalitet är viktigt för hästens välfärd. Foto: Carin Wrange

Hästens behov av vatten

Läs mer om hästens behov av vatten.

Läs mest om Hur påverkas hästars vattenintag, beteende och vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av temperaturen? Sara Nyman, veterinär, studie 2009-2010 om hästens vattenintag.

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-04-08