Om hästen

Foder och vatten

Foder och vatten

Att hästar har tillgång till rent vatten samt hygieniskt och näringsrikt foder är grundläggande förutsättningar för en god hästvälfärd.

Det som hästar får i sig lägger grunden för hela det fysiska och mentala välmåendet. Hästar har utvecklats under många miljoner år till att ströva omkring i ett långsamt tempo och ägna en stor del av dygnet åt att beta mestadels gräs och växtdelar. Utfodringsrutiner som inte tar hänsyn till naturliga behov kan leda till en försämrad hästvälfärd.

För lång tid mellan utfodringar, för kort ättid, hunger och törst kan leda till både problem med matsmältningen och mental stress. Vanliga stressrelaterade problem är stereotypiska beteenden som vävning, krubbitning, träätning och boxvandring (läs även om detta under Lämpligt beteende).

Hästar behöver också en stressfri ätmiljö där alla i gruppen kan äta i lugn och ro. Om man utfodrar hästar i grupp behöver man planera för att förebygga problem. Att ha en stabil grupp där alla har tillräckligt med plats kring vatten och foder förebygger negativa interaktioner och skador. Det tillgodoser dessutom lagkraven på att alla hästar får äta och dricka i lugn och ro.

Häst som äter grovfoder

Hästar behöver äta i lugn och ro. Här en häst som utfodras via en automat i grupphållning. Foto: Carin Wrange

Många liter vatten per dygn

Hästar har samma krav på rent vatten som vi människor och kan bli sjuka av smutsigt vatten. Om hästar får för kallt, för varmt eller illasmakande vatten kan de dricka mindre vilket kan orsaka sjukdomar som till exempel kolik. Vattenintag hos hästar kan variera mycket men det dagliga vattenbehovet är som minst omkring 5 liter per 100 kg häst. För en häst på 500 kg blir det cirka 25 liter vatten per dygn. Om hästar tränas hårt och förlorar mycket vätska genom svettning kan behovet tredubblas.

Forskning har visat att hästar dricker mer ifrån hink än ur vattenkopp och att olika vattentryck i vattenkoppen kan påverka vattenintaget.

Vattenkoppen skall ge minst 6 liter vatten per minut. Den ska heller inte spruta vatten så att hästar undviker att dricka. Om man använder någon typ av vattenkopp så behöver man kontrollera vattenflödet regelbundet.

häst-dricker-vatten-hink-stall

Rent vatten och foder av god kvalitet är viktigt för hästens välfärd. Foto: Carin Wrange

Hästar behöver tillgång till vatten över hela dygnet oavsett om de är inne eller ute. Det underlättar att planera för detta genom att ordna med frostfritt vatten framdraget till hagar och i stall. Under vintern kan man tillgodose vattenbehovet med isolerade och frostfria vattenkar eller vattenkoppar i hagarna.

Minimikravet i Sverige att hästar ska kunna dricka sig otörstiga minst 2 gånger per dag men det rekommenderas ändå att hästar har fri tillgång på vatten.

 

Behov av vatten
Läs mer om hästens behov av vatten.

Läs mer om Hur påverkas hästars vattenintag, beteende och vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av temperaturen? Sara Nyman, veterinär, studie 2009-2010 om hästens vattenintag.


Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU, Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik och Sofie Viksten Engfors, PhD, specialiserad inom hästvälfärd. Uppdaterad 2023-03-07.