Om hästen

Åldersbestämning via framtänder

Åldersbestämning via framtänder

aldersbestamning(1)_1002

Längd- och tvärsnitt av permanent framtand (incisiv).

Genom att undersöka underkäkens framtänder kan hästens ålder uppskattas. Åldersbestämning sker med hjälp av det mönster som ses i framtändernas tuggyta.

I den unga tanden ses en urgröpning som kallas kärnsäcken. Denna slits så småningsom ner och kvar blir det mörka kärnspåret. I tandens mitt finns pulpan som innehåller blodkärl och nerver. Pulpan drar sig tillbaka från tuggytan i takt med tandens tillväxt och nedslitning. Kvar blir ett ljust parti som kallas stjärnan. På grund av att tänderna slits ned över tid, kan alltså en person med tillräcklig kunskap om hästens tänder, exempelvis en veterinär, därmed avgöra hästens ungefärliga ålder.

Ytterligare hjälp vid åldersbestämningen får man av framtändernas form. Den unga tanden är oval och blir med stigande ålder allt mer triangelformad.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport. Redigering Göran Dalin, SLU. 2014-01-29.