Om hästen

Möjligt förbättra spermakvalitet

Möjligt förbättra hingstars spermakvalitet

SLC- metoden (Single Layer Centrifugering) kan förbättra spermakvaliteten hos hingstar som har låga dräktighetsresultat. Det visar forskning som gjorts av Jane Morrell vid SLU.

Inom hästaveln är det ett problem att vissa hingstars kylda och utspädda sperma håller för dålig kvalitet. När sådan sperma transporterats för artificiell insemination (AI) av ston ger det en låg dräktighetsprocent.

Att vissa hingstars kylda sperma håller låg kvalitet kan bland annat bero på reaktiva syreföreningar (ROS). Dessa finns i alla vävnader i kroppen. I sperma kan ROS produceras av skadade och döda spermier.

Höga nivåer av ROS förknippas med infertilitet hos människor. Däremot har man tidigare inte trott att det även kan orsaka skador i hingstsperma, på grund av att de antioxidativa system som finns i hingstens ejakulat skulle neutralisera ROS. Dessutom kan spädningsvätskor för sperma ha antioxidativ aktivitet.

Yttre faktorer påverkar

Yttre faktorer kan påverka ROS-produktionen hos enskilda hingstar, så att den överstiger den neutraliserande förmåga som antioxidanterna har. Därför kan hingstspermas överlevnad under lagring variera kraftigt.

Kyld utspädd hingstsperma som transporterats över natten i frigolitlådor har gett mycket varierande resultat i AI. Den tid som spermier behåller sin befruktningsförmåga och livsduglighet varierar från en timme till 2-3 dagar mellan hingstar och mellan ejakulat. Dessutom är det bara 30 procent av hingstarna som producerar ejakulat som fryser bra. Resten producerar en varierande andel av levande spermier (eller inga alls levande spermier) efter upptining.

Såväl fryst som kyld sperma påverkas

Frysförvaring antas ge en ökning av ROS-produktionen, vilket kan orsaka lipidperoxidering i spermiemembranen och kromatinskador. En sådan ökning kan också förekomma under kylförvaring, trots tidigare rapporter om motsatsen. Syftet med detta projekt var därför att undersöka ROS-produktion i kylförvarade och frysta hingstspermaprover, och att fastställa möjliga sätt att neutralisera produktionens negativa effekter.

Läs mer: