Om hästen

Tå och hov

Tå och hov

”Ingen hov – ingen häst” är ett gammalt talesätt och sanningen i påståendet är det många som fått erfara. För att den viktiga stötdämpningen mellan hov och mark skall fungera, så att hästen kan fungera smärtfritt och hållbart, måste hästen ha en normalt formad och frisk hov. Och det kräver regelbunden och rätt utförd hovvård.

Alltför många hästägare drar ut alldeles för mycket på tiden mellan verkningarna/skoningarna, kanske som ett försök till sparsamhet eller på grund av okunnighet.

Tumregeln är att hästar behöver verkas/skos var 6e-8e vecka. Det innebär att det är olämpligt även för hästar som inte motioneras nämnvärt att gå 10 eller 12 veckor mellan hovslagarbesöken. Att ”skorna inte slits” betyder ju inte att hovarna slutar växa.

Följden av för långa intervaller mellan hovslagarbesöken blir ofta felaktiga hovformer vilket i sin tur kan orsaka bland annat felbelastningar och skador.

Gabriella-Larnebring-skor-hästens-tå-och-hov-som hovslagare-av-swb

En korrekt och regelbunden verkning, och vid behov även skoning, är viktig för hästens funktion och hållbarhet. Foto: Lisa Chröisty

Hoven – mjuka vävnader med hårt skal

I grund och botten motsvarar hästens hov hundens klo, eller vår egen nagel – till för att bära upp hästens hela belastning vid kontakten med marken. Ytligt sett är hoven en hård ”kapsel” som täcker hästens känsliga tåspets, omgiven av mjukdelar och nerver.

Hoven växer hela tiden

Även om den hovens yttre består av ”död” vävnad på samma sätt som vår egen nagel så nybildas även hoven och växer hela tiden. Utväxten bildas i hovens mjuka delar, den så kallade ”kötthoven”.

Just anslutningen mellan hornkapseln (den hårda delen av hoven) och ”kötthoven” (mer korrekt benämnd som läderhud), är en känslig del av hoven. Här sker de allvarligaste effekterna av ett fånganfall, och skador i hovens mjuka delar kan leda till störningar i nybildningen av hovens hårda del. Något som på sikt kan ge försämrad hovkvalitet som följd. Det räcker med förändringar i foderstaten eller en tids sjukdom för att resultatet skall kunna avläsas i hornkapselns utseende – ofta likt ett tvärgående band parallellt med kronranden.

hovslagare-sköter-om-hästens-tå-och-hov

Hästens tå och människans nagel – lika men olika. Foto: Lisa Chröisty

Många blodkärl i hoven

Skador och sjukdomar i hästens hov kan orsaka mycket smärta. Det beror på att den mjuka läderhuden är mycket rikligt försedd med blodkärl och nerver. Dessutom har ofta svullnader eller inflammationer i hoven svårt att ”ta vägen” någonstans på grund av hovens hårda utsida, vilket kan orsaka högt tryck och därmed smärta inuti hoven.

Text: Göran Dalin, SLU, och Jenny Ennerdal, SHF, leg. veterinärer, 2014-06-16, redigerad 2020-03-20