Om hästen

Gynekologisk undersökning

Gynekologisk undersökning av sto

Det är viktigt att låta undersöka stoet gynekologiskt av veterinär för att avgöra om hon är lämplig för avel.

De yttre könsorganen granskas för att se att de har ett normalt utseende. Äldre ston kan ha bristningar eller en viss slapphet i blygdområdet som gör att luft och avföring kan komma in i slidan och kanske leda till infektioner i både slida och livmoder.

Vid undersökning av de inre delarna för veterinären först in ett spekulum för att granska slidan och livmodermunnen. Man tittar då bland annat efter tecken på inflammation (till exempel rodnad, svullnad) eller infektion (varansamlingar, flytningar).

gynekologisk(1)_235[1]

Gynekologisk undersökning av sto. Ultraljudstekniken ger viktig information. Foto: Sigbritt Mattsson, SVA

Är äggstockarna aktiva?

När livmoder och äggstockar undersöks används rektalisering och ultraljudsundersökning via tarmen. Veterinären undersöker alltså fortplantningsorganen genom tarmväggen. Då kontrolleras om äggstockarna är normala och aktiva, det  vill säga om stoet har pågående brunstcykler eller om hon befinner sig i ”vintervila”.

Veterinären undersöker livmodern genom att gå igenom båda hornen, livmoderkroppen och livmoderhalsen undersöks. Livmoderns storlek och eventuellt innehåll, och livmoderväggens konsistens och tjocklek ger upplysningar om hälsa eller sjukdom.

Provtagning behövs ibland

Någon gång upptäcks förhållanden som kräver provtagning, till exempel bakteriologiskt prov eller cellprov. Proverna tas för att bestämma om föreligger en infektion, vilken sorts bakterie det i så fall handlar om och vilket antibiotikum som bakterien i fråga är mest känslig för. En annan typ av prov som ibland görs är så kallad biopsi. Oftast handlar det då om ston som lång tid haft problem att bli dräktiga eller behålla fostret och där man undrar om orsaken kan ligga i förändringar i livmodern. Vid biopsitagningen hämtar man med en ”tång” ut en liten bit av livmoderslemhinnan för att undersöka den mikroskopiskt.

I de flesta fall visar den gynekologiska undersökningen inte på några problem utan man kan gå vidare ”mot hingsten”.