Om hästen

Körtlar

Immunförsvar

Hästens immunförsvar motverkar infektioner och reagerar på främmande ämnen som kommer in i hästens kropp.

isabellfärgad-ponny-med-gott-allmäntillstånd-har-välfungernade-hästens-immunförsvar

Var vaksam på om hästens uppsyn och vanliga sätt att vara, d.v.s. dess allmäntillstånd förändras. Det kan vara ett första tecken på att hästen blivit sjuk. Foto: Lisa Chröisty

Bakterier, virus och andra typer av organismer samt främmande ämnen kan på olika sätt komma in i kroppen och angripa eller störa den.

Angreppet kan vara aktivt, vilket sker när sjukdomsframkallande mikroorganismer attackerar kroppens celler. Men det kan också vara passivt – exempelvis genom att hästen skär eller sticker sig på yttre föremål som glassplitter. Även stendamm som hamnar i lungorna kan skada hästen.

För att skydda hästen mot främmande ämnen finns därför immunförsvaret.

Immunförsvaret ska försvara kroppen

För att möta infektioner, som i många fall antingen kommer in med andningsluften eller med foder och vatten, finns särskilda ansamlingar av lymfvävnad med immunförsvarsceller. De immunförsvarsceller som finns i näshåla och svalg kallas tonsiller och ser annorlunda ut än de lymfknutor som på andra ställen i kroppen renar lymfvätskan.

Immunförsvaret är som en armé som ska försvara kroppen. Den utgörs av olika slags blodkroppar. Alla har sitt yttersta ursprung i benmärgen. En del måste utvecklas och mogna i något lymforgan för att fungera. Andra vandrar ut från benmärgen för att direkt angripa inkräktaren.

svensk-ridponny-i-stall-med-hästens-immunförsvar-aktivt-efter-infektion

Kort sammanfattning:

  • Immunförsvaret motverkar infektioner och främmande ämnen som kommer in i hästens kropp och riskerar att skada eller göra den sjuk.
  • Vanligast är att infektioner når hästens inre genom inandningluft eller genom foder & vatten.
  • Ett aktivt angrepp innebär att sjukdomsframkallande mikroorganismer attackerar kroppens celler.
  • Ett passivt angrepp är istället när hästen t.ex. skär/sticker sig på ett föremål, exempelvis en glasbit eller vass sten.
  • Alla hästens immunförsvarsceller har sitt ursprung i hästens benmärg.

Relaterat:

Källa: Göran Björnhag, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.