Sjukdomar & skador

Sårskador

Fatta rätt beslut vid sårskada

Sårskador på häst är vanligt och det är viktigt att de behandlas på rätt sätt från början. Den som är ansvarig för hästens skötsel bör  veta vad hon eller han klarar själv och vad som kräver behandling av veterinär.

När hästägaren eller skötaren upptäcker att hästen har fått ett sår är det viktigt att snabbt fatta rätt beslut. De första timmarna efter sårets tillkomst är avgörande för hur det ska gå med läkningen.

Särskilt bråttom är det om såret finns i anslutning till någon led. Ett litet sår på ”fel” ställe måste tas på allvar och behöver oftast veterinärvård.

sårskada-beskuren

Sårskador kräver snabba beslut och åtgärder. Foto: Carin Wrange

Lednära skador kan ge svåra infektioner

En sårskada i anslutning till någon led, senskida eller slemsäck, ger till en början en inflammation som sedan kan leda till infektion och i värsta fall livslång hälta om skadan inte behandlas korrekt.

Om du känner dig osäker på benämningarna på hästens olika kroppsdelar och var det finns olika leder, till exempel kotled och knäled,  läs på under avsnittet om hästens anatomi!

Stelkrampsvaccinerad?

Var även noga med att se över hästens skydd mot stelkramp. En sådan vaccination kan med fördel ges i samband med den årliga influensavaccineringen.
Om hästen får en allvarlig sårskada brukar man i regel även ge den extra påfyllning av stelkrampsvaccin för att inte ta några risker. Om hästen aldrig har fått vaccin mot stelkramp, se till att det blir gjort så fort som möjligt!
Uppgifter om hur hästen är vaccinerad ska finnas i hästens pass. Även behandlingar med läkemedel som påverkar om hästen får slaktas till livsmedel måste antecknas i passet.

Läs mer:

Testa dina kunskaper om sår och sårvård i HästSveriges quiz