Sjukdomar & skador

Infektiös anemi

Infektiös anemi hos hästar

Infektiös anemi är en livslång virusinfektion som kan drabba hästar.  Den orsakar svår blodbrist hos hästen och hästen kan inte bli fri från viruset.

Sjukdomen sprids med blodätande insekter, men också genom smutsiga kanyler och infekterade blodprodukter. Människor kan inte bli sjuka av det här viruset.

Infektiös anemi var förr i tiden vanlig i Sverige när vi hade många hästar, både i lantbruket och det militära. I och med avhästningen i mitten av 1900-talet i Sverige så försvann sjukdomen och den förekommer inte i landet idag. Den har däremot varit vanlig i en del andra länder, till exempel i Rumänien, Italien och i USA.

infektios-anemi(1)_300

Hästar med infektiös anemi tål inte arbete, de får hjärtklappning direkt. Foto: Jean – Francois Valarcher, SVA

Drabbade hästar får febertoppar och blodbrist

Många fall saknar tydliga kliniska symtom. Sjukdomen kan ge periodisk feber (upp till 42° C), blodbrist (anemi), trombocytopeni, viktnedgång eller utmärgling, nedsatt prestation, tilltagande svaghet och död. Övriga symtom på EIA kan vara slöhet, svaghet, nedsatt aptit, punktformiga blödningar i slemhinnorna, samt ödem under bålen och i benen.

Symptom på infektiös anemi är feberperioder, blodbrist (anemi), viktnedgång och nedsatt prestation. Det kan bli svullnader (ödem) under bålen och i benen. Hästen kan bli kroniskt sjuk och dö, eller dö akut. Hos vissa hästar kan det gå långa perioder då man inte ser så mycket symptom på hästen.

Många hästar som reser utomlands eller importeras till Sverige testas för sjukdomen med Coggins test.  Infektiös anemi hos häst är en anmälningspliktig sjukdom.

Om en svensk häst skulle drabbas skulle myndigheterna troligen begära avlivning för att stoppa smittspridning i landet.

Ansvarig författare: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, senast uppdaterad 2024-02-21

Läs mer: