Hästens miljö

Karenstider för slakt

Karenstider för slakt

Hästen är enligt lagstiftningen ett livsmedelsproducerande djur, vars kött efter slakt kan konsumeras.

Alla livsmedel som människor äter påverkar oss. Därför är det viktigt att det inte finns för höga nivåer av främmande ämnen, exempelvis läkemedel, i köttet, vilket gäller även hästkött. För att minimera risken för att vi får i oss något som kan vara skadligt finns regler som beskriver hur och vilka läkemedel som får användas till livsmedelsproducerande djur – däribland hästar.

brun-swb-valack-står-i-hage-utan-karenstid-för-slakt

Det finns också karenstider för tiden mellan sista behandlingen och tävlingsstart.

Läs mer om karenstider för tävling.

I första hand får bara läkemedel som har en fastställd karenstid för slakt användas till hästar. Men det finns undantag, se längre ner på sidan.

Karenstiden är en fastställd tid som måste passera efter den sista behandlingen innan hästen kan slaktas. Efter den tiden har tillräckligt mycket av läkemedlet lämnat hästens kropp för att den ska vara säker att konsumera.

Information om olika läkemedels karenstider för slakt finns i ”Fass Vet”. Sök på det aktuella läkemedlet genom länken här.

Även Läkemedelsverket har en förteckning över godkända veterinärmedicinska läkemedel samt deras karenstider vid slakt.

brun-ponny-med-ryttare-som-valt-att-se-över-karenstid-för-slakt-i-hästens-pass

Att ta sin häst ur livsmedelskedjan är ett beslut som bör tänkas igenom noga. När hästen väl tagits ur livsmedelskedjan gäller det för alltid, även om hästen skulle byta ägare. 

Beslut som inte går att ångra

En enskild häst kan för alltid uteslutas från livsmedelskedjan genom en anteckning på en särskild sida i hästpasset, sidan ”Administration Veterinärmedicinska läkemedel”. Då kan hästen behandlas med alla tillgängliga och lämpliga läkemedel, även om de saknar karenstid. Den här ändringen utförs av veterinär, på hästägares önskan. Men kom ihåg att om du en gång fyllt i passet och uteslutit hästen, kan du inte ändra dig. Det gäller även om hästen byter ägare.

Läs mer:

Text: Karolina Thorell, Projekt Hästliv för HNS och Svensk Travsport, 2022. Senast uppdaterat 2023-07-13 av Maria Pettersson, HNS samt Lisa Chröisty, redaktör HästSverige.

Slaktkarens: sex månader eller livstid?

Hästar som ska användas till livsmedelsproduktion efter slakt får bara vara behandlade med läkemedel som har en fastställd karenstid och är godkända för livsmedelsproducerande djur. Men eftersom långt från alla hästar slaktas till livsmedel så finns också speciella undantag. 

tävlingshäst-behandlas-vid-skada-vilket-ger-karenstid-för-slakt

Många av dagens hästar behandlas under sin livstid med preparat som ger livstids slaktkarens, för att klara av att genomföra olika sorters prestationer. Foto: Lisa Chröisty

MRL avgör karenstiden

Ett läkemedels MRL-värde (Maximum Residue Limit) avgör om och när ett läkemedel får användas till livsmedelsproducerande djur. MRL-värde är måttet på den högsta mängden av en substans som efter en behandling får finnas kvar i ett livsmedel/djurkropp för att det ska vara ofarligt att konsumera.

MRL-värde anges i koncentrationen av den aktiva substansen, mikrogram/kilo kött och är ett gränsvärde som ligger till grund för karenstiden. Karenstiden beror även på hur länge hästen behandlas samt hur läkemedlet ges (i blod, muskler, foder etc.) och kan variera från några timmar till månader i längd.

”Hästlistan” – ger 6 månaders karenstid

Men det finns som sagt undantag till att läkemedlen måste ha en uttalad karenstid. EU har tagit fram en lista med ett 90-tal läkemedelssubstanser som kan vara mycket viktiga vid behandling av hästar. Därmed kan hästar behandlas med vissa läkemedel som saknar MRL-värde eller fastställd karenstid utan att bli uteslutna från livsmedelskedjan genom att skrivas upp på den så kallade ”6-månaderslistan” eller ”hästlistan”. Benämningen kommer från att behandling med dessa läkemedel ger hästen en karenstid på 6 månader – innan den får slaktas till livsmedel. Du kan hitta mer info hos Jordbruksverket eller genom att rådfråga en veterinär.

mörkbrun-swb-valack-står-uppställd-i-stallgång-utan-karenstid-för-slakt-eller-tävling

På ”6-månaderslistan” finns flera välanvända läkemedel för hästar, exempelvis lugnande medicin. Foto: Lisa Chröisty

På ”6-månaderslistan” finns bland annat ämnet acepromazin som finns i många lugnande läkemedel, t ex Plegicil. vet, samt färgämnet fluorescein som används vid misstanke om sår på hornhinnan.

Om hästen blir behandlad med något av läkemedlen på listan ska veterinären skriva in det i hästens pass samt  informera hästägaren om karenstiden. Om hästen måste avlivas inom sex månader får den inte användas till livsmedel.

Läs mer hos Jordbruksverket om läkemedel till hästar.

När behandlingen ger livstids slaktkarens

Ibland kan hästar behöva behandlas med läkemedel som både MRL-värde och som inte finns med på ”6-månaderslistan”. Veterinären ska då anteckna behandlingen i hästpasset och hästen får aldrig användas till livsmedel. Det kallas att hästen har livstids slaktkarens, d.v.s. den får aldrig slaktas på ett slakteri och användas till livsmedel. Veterinären ska informera hästägaren om detta när sådan behandling blir aktuell.

Livstids slaktkarens är vanligt om hästen behandlas i leder med kortisonpreparat eller med vissa smärtstillande och inflammationsdämpande preparat, till exempel Fenylbutazon vet.

Försvunnet pass & motstånd till slakt

Om hästpasset har försvunnit och hästen har fått ett duplikat- eller ersättningspass blir den också utesluten från livsmedelskedjan. Detsamma gäller om hästens pass utfärdas efter födelseårets slut. Varför? För att det inte går att garantera att hästen tidigare behandlats med några förbjudna läkemedel.

Hästägare kan också själva fatta beslut om att hästen inte ska användas till livsmedel. Det genom att be veterinären fylla i en särskild sida i slutet av hästens pass, ”Administration Veterinärmedicinska läkemedel”. Men kom ihåg att beslutet är för alltid. Man kan alltså inte ändra sig – och det gäller även om hästen byter ägare.

svart-frieser-hingst-står-i-stall

Kom ihåg!

  • I grunden får hästen enbart behandlas med läkemedel som har uttalad karenstid. Men det finns undantag, som ”6-månaders-listan”.
  • En del behandlingar för leder, smärtstillande eller inflammationsdämpande innebär livstids slaktkarens. Det ska veterinären informera om innan sådan behandling inleds.
  • Du som hästägare kan säkerställa att hästen aldrig kommer användas som livsmedel – men det är ett beslut som inte går att ångra.

Läs mer:

Text: Karolina Thorell, projektet Hästliv, HNS och Svensk Travsport, 2022. Senast uppdaterat 2023-07-13 av Maria Pettersson, HNS samt Lisa Chröisty, redaktör HästSverige.

Karenstider för tävling

Hästar som tävlas eller tränas för tävling får inte vara påverkade av läkemedel. Därför finns det så kallade karenstider för tävling. Karenstiden är den tid som minst måste gå från att hästen fått sin sista läkemedelsdos tills den tävlar eller tränas på ett tävlingsliknande sätt. 

Man får inte heller påverka hästens prestationsförmåga eller temperament på annat sätt inför eller under en tävling så även vissa behandlingsmetoder har karenstider för tävling.

Jordbruksverket lagstiftar om vad som gäller när man ska tävla med hästar. Lagarna är alla skyldiga att känna till och följa.

Sportorganisationerna, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svensk Galopp (SG) och Svensk Travsport (ST), har från 2019 samordnat reglerna för karenstider. Listan för karenstider är framtagen i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). I NEMAC ingår förutom de svenska organisationerna Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Jockeyklub (NJ), Dansk Travsports Centralforbund (DTC) och Dansk Galop (DG).

Listan består av två delar:
A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt
B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.
C-listan som innehåller lista över tider för tävlingsförbud.

Listan kan revideras flera gånger per år. OBS! Ny lista från och med 2022-10-01.

En aktuell lista över karenstider kan alltid hämtas från respektive förbunds officiella hemsida i NEMAC:s medlemsländer.

Grundregeln är att ALLA läkemedel har en karenstid för tävling på minst 96 timmar (4 dygn). Det finns enstaka undantag som inte har någon karenstid, alltså 0 timmar. Injektioner har generellt en karenstid på 96 timmar förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid. Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

Vaccinationer har också karenstid för tävling. Vid vaccinering mot hästinfluensa gäller 7 dygns karens innan tävling. Även avmaskning av häst innebär karenstid på 4 dygn (96 timmar).

Din veterinär kan hjälpa dig med information om vilka läkemedel/behandlingar hästen fått och var du hittar karenstider för dem.

Allmän information om karenstider för tävling finns här:

 

Källa: Jordbruksverket, Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet 2022-10-01