Sjukdomar & skador

Salmonella

Salmonella - kan hästar få det?

Salmonella är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos både djur och människor. En sådan sjukdom kallas för en zoonos.

tillstand-for-hastverksamhet2(1)_410

Salmonella hos häst kan ge tarmlidande eller en allmän infektion i kroppen, men många infekterade hästar visar inga symtom alls. Föl som infekteras insjuknar i betydligt högre grad än vuxna hästar. Foto: Carin Wrange

Salmonellainfektion hos både djur och människor är enligt lagstiftningen anmälningspliktig.
Det betyder att varje fall av salmonellainfektion ska anmälas till de ansvariga myndigheterna. Anmälan görs av en veterinär eller läkare.

Hästar kan bli smittade av salmonella, men det är relativt ovanligt i Sverige.

Bakterien finns i avföringen hos ett smittat djur eller en smittad människa och sprids sedan till nya djur och människor via munnen.
Hästar kan därför bli smittade till exempel om de äter eller dricker foder eller vatten som är förorenat av avföring från andra smittade djur, till exempel fåglar, gnagare eller andra hästar.

Alla visar inte symtom

Många infekterade hästar visar inga symtom på sjukdom, medan andra kan blir riktigt sjuka. Föl som infekteras blir oftast sjukare än vuxna hästar. Det vanligaste symtomet är diarré, som ofta är kraftig och vattentunn. Andra vanliga symtom är feber och kolik. Blodförgiftning förekommer ibland.

Infektionen läker ofta av sig själv, precis som en vanlig magsjuka, men i allvarligare fall med svåra symtom kan det i värsta fall sluta med att hästen dör. Exempel på allvarliga symtom är insjunkna ögon och grön-svart diarré.

Man vill helst inte behandla salmonellainfektion med antibiotika, bland annat för att det kan förvärra symtomen eftersom antibiotika påverkar de normala bakterierna i hästens tarm. Istället rekommenderas att infektionen får läka ut av sig själv, precis som hos människa. Eventuellt kan man behöva sätta in behandling i form av till exempel vätskeersättning.

Vid misstanke – kontakta veterinär

Om du misstänker att din häst kan vara infekterad med salmonella ska du alltid kontakta en veterinär. Sjuka hästar ska snabbt isoleras från andra hästar, djur och människor tills de tillfrisknar, så att de inte sprider smittan vidare. Om man hanterar ett djur med salmonella är det väldigt viktigt att man inte för smittan vidare själv också, eller själv blir smittad. För att ställa diagnos tar veterinären ett avföringsprov som skickas till ett laboratorium för analys. Om salmonella finns i provet anmäler veterinären det till Jordbruksverket.

Stallet måste sedan saneras så att det blir fritt från smitta. Saneringen ska alltid göras i samråd med en veterinär utsedd av Jordbruksverket eftersom det rör sig om en anmälningspliktig sjukdom.

Ansvarig författare: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018-06-15

Salmonella

Du kan få veta mer om salmonella genom att följa dessa länkar:

Salmonella

Vill du veta mest om salmonella hos häst? Nedan finns länkar till två forskningsrapporter.