Sjukdomar & skador

Afrikansk hästpest

Afrikansk hästpest – sprids med knott

Afrikansk hästpest är en hästsjukdom som vi aldrig har haft i Sverige och absolut inte vill ha in.

Den orsakas av ett virus som överförs mellan hästar med blodsugande insekter, framför allt svidknott.

Hästpesten drabbar även andra hästdjur som åsnor och mulor. Vilda hästdjur som zebror är resistenta, de blir infekterade utan att bli sjuka. En häst som får afrikansk hästpest kan få det i olika former, ibland med båda formerna samtidigt.

Lungformen, dunkop, ger hög feber, svårt att andas, skummigt näsflöde och 90 procent dör, oftast snabbt. Hjärtformen, dikkop, ger feber, svullet ansikte, svårt att svälja, kolik och 50 procent dör, oftast inom 4-8 dagar.

afrikansk-hastpest(1)_225

Blodsugande knott sprider pestviruset till hästar. Illustration: Helena Johansson, SVA

Ingen behandling finns – vaccin förebygger

Det finns ingen verksam behandling. I länder med afrikansk hästpest försöker man att vaccinera så många hästar som möjligt för att bli av med sjukdomen. Som namnet afrikansk hästpest antyder förekommer sjukdomen framförallt i Afrika, söder om Saharaöknen, framförallt i Sydafrika. I mars 2020 rapporterades utbrott i Thailand och Malaysia. Omkring 1990 skedde utbrott i norra Afrika, Spanien och Portugal. Utbrott har historiskt även förekommit i Mellanöstern, Indien och Pakistan.

Afrikansk hästpest lyder under epizootilagen som gäller farliga djursjukdomar i Sverige. Om man misstänker att en häst drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. och göra allt man kan för att förhindra smittspridning genom att stänga in hästar som kan vara smittade och se till att inga svidknott kan nå dem.

Afrikansk hästpest

Du kan få veta mer om afrikansk hästpest genom att följa denna länk:

Afrikansk hästpest på SVAs hemsida