Sjukdomar & skador

Smittsam livmoderinflammation CEM

CEM, smittsam livmoderinflammation

CEM står för ”contagious equine metritis” som helt enkelt betyder smittsam livmoderinflammation hos häst. Sjukdomen förekommer då och då i Sverige. CEM orsakas av bakterien Taylorella equigenitalis.

Ston som drabbas får variga flytningar och inflammation i livmodermunnen och slidan. Brunsten påverkas och man ser sämre dräktighetsresultat. Stona kan läka av sig själva, men vissa blir kroniska smittbärare under en lång tid. Om en hingst smittas syns oftast inget. De kan ändå bära på smittan på sina könsorgan.

CEM(1)_270

Vid gyn-undersökning av sto ska nya engångshandskar användas i all kontakt med könsdelarna på stoet. Foto: Sigbrit Mattsson, SVA

CEM är mycket smittsamt. God hygien vid hantering av ston och hingstar är väldigt viktigt för att hindra smittspridning. CEM sprids i första hand genom betäckning, men kan också överföras av exempel en skötare eller veterinär som får bakterien på sig eller sin utrustning.

Livmoderinflammation kan orsakas också av andra bakterier och det kan se väldigt liknande ut. Därför är det nödvändigt att en veterinär tar prover för bakteriologisk undersökning av misstänkta fall. Det är viktigt att provtagning och analys sker på rätt sätt vid CEM-undersökning för att hitta bakterien.

CEM går att behandla. Infekterade hästar isoleras, behandlas och provtas sedan på nytt. Infekterade hingstar och ston ska hållas isolerade under behandlingstiden och tills alla efterföljande provtagningar är negativa.

Hingstar som ska användas för semin måste provtas för CEM enligt svenska författningar. 
Det är också krav på negativa CEM-tester för hingstar vid naturlig betäckning inom vissa raser, kolla med ditt avelsförbund vad som gäller. CEM är en anmälningspliktig sjukdom.

 

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018-04-16. Senast uppdaterad 2022-06-07.

CEM, smittsam livmoderinflammation

Du kan få veta mer om CEM genom att följa denna länk:

CEM, smittsam livmoderinflammation hos häst på SVAs hemsida