Hästens miljö

Sjukdomar och skador - luftvägar och blodcirkulation

Sjukdomar och skador - luftvägar och blodcirkulation

Sjukdomar i luftvägarna på häst är ganska vanliga och kan sätta ner prestationen rejält. Det är viktigt att alltid ge hästar en bra luftmiljö utan damm för att de inte ska få kroniska luftvägsproblem.

Ordentlig vila efter luftvägsinfektioner är också viktigt. För att undvika onödiga luftvägsinfektioner, se till att hålla nyanlända hästar i karantän i 2-3 veckor innan de släpps ihop med gårdens hästar. Om någon häst får feber och snuva, isolera den omedelbart från andra hästar och kontakta veterinär för undersökning.

Den vanligaste anledningen för luftvägsinfektion är virus och det kan och ska aldrig behandlas med antibiotika.

Vissa luftvägsproblem undersöks bäst med endoskopi, då en kamera förs ner i halsen på hästen. Om hästen har missljud från luftvägarna när den arbetar kan den behöva undersökas i halsen medan den springer för att finna problemet.

Sällan förekommande på häst

Sjukdomar som gäller blodcirkulationen är ofta allvarliga men mera sällan förekommande på häst. Hjärtmuskelskador och näsblödning förekommer oftast på tävlingshästar.

Näsblödning kan vara ett symptom på annan sjukdom. Ibland inträffar näsblod när veterinären för ner en sond eller endoskop genom hästens näsa. Det kan se otäckt ut, men det avstannar vanligen av sig själv efter 10-15 minuter.

Så här säger Hästsektionens normgrupp

Norm rörande ”Behandling av övre luftvägsinfektioner” (antagen 1998, reviderad 2012)

De flesta övre luftvägsinfektioner är virusorsakade och därför inte aktuella för antibiotikabehandling.

Vid misstänkt bakteriell infektion i övre luftvägar är penicillin förstahandsval. Undantag från grundregeln kan vara om en provtagning från luftvägarna visar att infektionsämnet inte är känsligt för penicillin.

Läs mer om Hästsektionens normgrupp här

Luftvägar

Blodcirkulation