Sjukdomar & skador

Konvalescens och rehabilitering

Konvalescens och rehabilitering

När hästar drabbas av någon form av skada eller sjukdom behöver de rehabiliteras på rätt sätt för att kunna återgå till normal funktion igen.

IMG_2272(1)(1)_430

Hästar som fått en skada eller sjukdom behöver ofta hållas i sjukhagar där deras möjlighet att röra sig begränsas. Foto: Carin Wrange

I de flesta fall innebär skada eller sjukdom att hästen behöver vila, antingen helt eller med reglerad motion. I vilken form bestäms av vilken skada och behandling som hästen har fått. Det är alltid veterinären som avgör hur hästens konvalescens ska läggas upp.
Detta bör förstås göras i samförstånd med varje hästägare då vissa hästar kan vara svåra att hålla på boxvila eller i små sjukhagar på grund av sitt temperament.

DSC_0098(1)_410

Hästar som hålls i hängmatta har i regel någon form av fraktur som kräver maximal stillhet. Foto: Carin Wrange

Att hålla en häst i stillhet under längre tid är inte positivt för dess kropp. Hästar behöver belasta leder och senor för att bibehålla funktion. Det är främst vid frakturer och kirurgiska ingrepp som absolut boxvila ordineras. Så snart skadan tillåter bör hästen börja röra sig igen men under kontrollerade former.

Hästar som hålls i hängmatta (oftast på klinik) har i regel drabbats av en fraktur eller svårare sårskada.

IMG_5676(1)_420

Sjukhagar i olika storlekar i nära anslutning till stallbyggnaden är värdefullt om behovet uppstår. Foto: Carin Wrange

Ibland ordinerar veterinären att hästen hålls i så kallad sjukhage. De är normalt inte mycket större än en vanlig box, cirka 10-15 kvadratmeter. Syftet med en sjukhage är att hästen får komma ut i luften några timmar där den också kan se andra hästar i den närmaste omgivningen.

Många stallar har sjukhagar i olika storlekar ifall behovet uppstår. Det är en fördel om sjukhagen inte är byggd av elrep eller elband. Om hästen blir orolig kan den lätt komma åt staketet och får då i värsta fall en stöt.

Att bygga sjukhagen med träslanor eller järnrör gör den säkrare för hästen. Man bör även undvika att bygga sjukhagen på gräsmark. Det blir snabbt en upptrampad leråker. Se till att hästarna står på ett underlag som är väl dränerat och halkfritt som till exempel sand.

Se till att du som hästägare även skyddar dig själv när du hanterar en häst som behöver hållas i stillhet och eventuellt promeneras för hand kortare stunder under dagen. Använd hjälm, handskar och kraftiga skor när du leder hästen. Om den är svår att kontrollera, använd träns eller liknande och ha inte för kort grimskaft eller lina.