Sjukdomar & skador

Kvarka

Kvarka hos hästar

Den fruktade sjukdomen kvarka hos hästar orsakas av en bakterie, Streptococcus equi subspecies equi. Nya utbrott sker ständigt, ungefär 50 gårdar per år i Sverige, ofta från importhästar. Efter många års forskning finns nu ett vaccin som rekommenderas för att skydda hästar mot kvarka.

Kvarka är en riktigt besvärlig sjukdom som det ofta tar lång tid att bli av med från ett stall. Drabbade hästar kan få feber, näsflöde och svullna lymfknutor, som ofta utvecklas till bölder i huvud och hals. Ett vanligt ställe är mellan ganascherna, vilket är mycket smärtsamt för hästen.

Andningsvägarna kan bli svullna och hästen kan få svårt att andas. En del hästar visar lindriga symtom men är ändå smittsamma. Följdsjukdomar som lunginflammation, bölder på andra ställen i kroppen (kastad kvarka) och vätskeansamling som gör att hästen svullnar upp (anasarka) kan uppträda.

Gården eller ridskolan kan behöva hålla stängt i veckor och månader vid ett utbrott. Kvarka hör till de hästsjukdomar som ska anmälas till länsveterinär och Jordbruksverket.

kvarka-hos-hast

Kvarkasjuka hästar kan få stora varbölder som behöver tömmas. Foto: Alexandra Rashem

Smittspridning

Den största risken för smitta är nya hästar. Kvarkabakterien kan spridas från de infekterade hästarnas mun, näsa och bölder.

Smitta sker främst genom direktkontakt mellan hästar, men även via transporter, inredning, utrustning och människor. För att inte sprida smitta bör man byta kläder och skor och desinfektera sig efter kontakt med sjuka hästar.

Från smitta till sjukdom räknar man med 3-14 dagar och hästen är smittsam 24-48 timmar efter att feber visat sig. Tillfrisknade hästar kan utsöndra bakterier ytterligare 2-3 veckor, ibland betydligt längre. Hästar som genomgått kvarka får en viss motståndskraft mot ny infektion.

Risk för att utveckla långvarig smittsamhet finns också. Då finns bakterier kvar i hästens svalg, i de så kallade luftsäckarna. Det kan bli en infektion med slem, var och kvarkabakterier. Så småningom kan intorkade klumpar och ”stenar” bildas som hästen inte klarar att rena sig från utan behandling. Nedan kan du se en film om hur hästar kan bli tysta smittbärare av kvarka.

För att bäst hitta en symtomlös smittbärare måste veterinär undersöka luftsäckarna via nosen med en kamera, endoskopi. Veterinären tar prov för kvarkabakterien S. equi. Utan provtagning kan man aldrig säkert veta att den till synes tillfrisknade hästen inte längre bär på smittan.

IMG_9113

Vid undersökning av hästens luftsäckar går det att hitta bakterier som gömmer sig. Foto: Eleonor Haking

Skydda hästar mot kvarka

Alla hästar som utsätts för smittrisker rekommenderas att vaccineras mot kvarka. Vaccin mot kvarka har funnits i Sverige sedan 2022.

Det är också viktigt att skydda hästar mot kvarka och andra smittor genom att använda ett separat mottagningsstall med egen utevistelse för nytillkomna hästar. Efter minst två, helst tre, veckors karantän kan man släppa in de nya bland de befintliga hästarna, om de verkar hålla sig friska. Använd särskilda kläder och skor samt god hygien med handtvätt och gärna handdesinfektion före och efter besök i karantänstallet.

När man lämnar hemmastallet för träning eller tävling bör man inte låta hästen hälsa på hästar från andra stall och själv ska man inte klappa andra hästar i onödan. Egen hink och annan utrustning är också bra att ha med. Ställ krav på renlighet om hästen ska stallas upp.

IMG_5511 (1)

För att undvika smitta bör du eller hästen, aldrig hälsa på främmande hästar när ni är på tävlingar. Foto: Ulf Gärdebo

Om hästen får kvarka

Misstänker man att kvarka bör man direkt isolera den sjuka hästen från de övriga. Väldigt tidigt i sjukdomen utgör hästen en mindre smittrisk än när det gått lite längre.

Kontakta veterinär för att undersöka den sjuka hästen och  ge råd om smittskydd. Antibiotikabehandling vid kvarka behövs relativt sällan. En bedömning från fall till fall görs av veterinären.

Passa på att vaccinera de övriga hästarna så fort det är möjligt. Utrymmen och utrustning rengörs noggrant efter att sjukdomen läkt ut. Hagar där sjuka hästar vistats bör stå tomma minst en månad innan andra släpps in.

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, senast uppdaterad 2024-02-22.

Tillbaka till Infektioner »

Relaterat:

Kvarka hos häst

Vill du veta mest om kvarka på häst? Läs de vetenskapliga rapporterna från några olika svenska forskningsprojekt om kvarka.

Avhandling vid SLU

Streptococcus equi subsp equi and Streptococcus equi subsp zooepidemicus – upper respiratory disease in horses and zoonotic transmission to humans -Susanne Lindahl – avhandling inom veterinärmedicin vid SLU

Svenska slutrapporter i forskningsprojekt om kvarka

Tysta smittbärare av kvarkabakterien Streptococcus equi – utökad longitudinell studie – Gittan Gröndahl, 2017

Stoppa smittspridningen av kvarka – en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equiGittan Gröndahl, 2014

Studier av extracellulära proteiner hos Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus för ökad kunskap om olika streptokockinfektioner hos häst – Bengt Guss, 2014

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst– Viveca Båverud, 2013

Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka – Bengt Guss, 2012

Sammanfattningar av svenska forskningsartiklar om kvarka

Strangvac: A recombinant fusion protein vaccine that protects against strangles, caused by Streptococcus equi
Carl Robinson, Lars Frykberg, Margareta Flock, Bengt Guss, Andrew S Waller, Jan-Ingmar Flock

Real-time PCR for detection and differentiation of Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Båverud V, Johansson SK, Aspan A. Vet Microbiol. 2007 Oct 6;124(3-4):219-29.

Tracing outbreaks of Streptococcus equi infection (strangles) in horses using sequence variation in the seM gene and pulsed-field gel electrophoresis. Lindahl S, Söderlund R, Frosth S, Pringle J, Båverud V, Aspán A. Vet Microbiol. 2011 Nov 21;153(1-2):144-9.

Getting to grips with strangles: an effective multi-component recombinant vaccine for the protection of horses from Streptococcus equi infection. Guss B, Flock M, Frykberg L, Waller AS, Robinson C, Smith KC, Flock JI. PLoS Pathog. 2009 Sep;5(9):e1000584

Protective effect of vaccination with recombinant proteins from Streptococcus equi subspecies equi in a strangles model in the mouse.
Flock M, Karlström A, Lannergård J, Guss B, Flock JI. Vaccine. 2006 May 8;24(19):4144-51.

Recombinant Streptococcus equi proteins protect mice in challenge experiments and induce immune response in horses.
Flock M, Jacobsson K, Frykberg L, Hirst TR, Franklin A, Guss B, Flock JI. Infect Immun. 2004 Jun;72(6):3228-36.

Vaccination of horses against strangles using recombinant antigens from Streptococcus equi.
Waller A, Flock M, Smith K, Robinson C, Mitchell Z, Karlström A, Lannergård J, Bergman R, Guss B, Flock JI. Vaccine. 2007 May 4;25(18):3629-35.

Tillbaka till Infektioner »