Sjukdomar & skador

Stelkramp

Stelkramp (tentanus) hos häst

Man ska absolut vaccinera hästen mot stelkramp! Vaccin mot stelkramp fungerar mycket bra och ger en mycket god immunitet.

Sjukdomen kallas även tetanus. Vaccinet ingår ofta i ett kombinationsvaccin tillsammans med hästinfluensa. Bakterien som bildar giftet vid stelkramp heter Clostridium tetani. Den finns i miljön och i den normala tarmfloran från människor och djur.
Trots att bakterien finns överallt så är sjukdomen ovanlig. Kanske för att många hästar är vaccinerade och att icke vaccinerade hästar tas omhand på rätt sätt vid uppkommen risk för stelkramp.

stelkramp(1)_270

Alla hästar bör vara vaccinerade mot stelkramp. Illustration: Helena Johansson, SVA

Stelkramp är mycket plågsamt att uthärda för hästen. Den får kramp i hela kroppen och får svårt att äta och svälja. I slutskedet förlamas andningsmuskulaturen och hästen kvävs till döds. Hästarna är fullt medvetna hela tiden fram till döden, som inträffar 5-7 dygn efter att symtomen börjar ses. Mellan 80 och 100 procent av drabbade hästar dör.

Bakterier och dess sporer kommer in i kroppen via förorenade sår eller skadad slemhinna. Det klassiska hos häst är sticksår i någon form, där det inte finns något syre i stickhålet. Men även svåra sår utan blodförsörjning samt sår där främmande bitar av material blir kvar är bra grogrund.

Det är viktigt att undersöka och sköta sår på hästar noggrant. Kontrollera alltid att hästar med sårskador är vaccinerade enligt rekommendation mot tetanus. Om inte vaccinera så fort som möjligt. Även tetanusserum med antitoxin kan sättas in som förebyggande om hästen har en sårskada och det finns risk för tetanus. Penicillin stoppar tillväxten av stelkrampsbakterier.

Länkar: