Häst & människa

Samspelet mellan häst och människa har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Förutom att hästen är en fantastisk atlet som erbjuder till sport på olika nivåer och inom olika discipliner, har den också en viktig terapeutisk betydelse.
Hur kommunikation mellan häst och människa sker studeras nu inom forskningen. Bland annat sker forskning kring ryttarens sits och tygeltag. Även den pedagogiska processen hur människor lär sig hantera och rida hästar studeras samt betydelsen av hästunderstödda insatser.