Hästens miljö

Hästens miljö är viktig för dess välfärd. Inhysning, skötsel, utfodring, utevistelse, bete och parasitförekomst har stor betydelse för alla hästar oavsett ras och användningsområde.
Minst lika viktig är också den miljöpåverkan som hästhållningen bidrar till genom gödselhantering, näringsläckage från hästanläggningar, långa transporter samt energikonsumtion.