Hästens miljö

Hästens miljö är viktig för dess välfärd. Inhysning, skötsel, utfodring, utevistelse, bete och parasitförekomst har stor betydelse för alla hästar oavsett ras och användningsområde.
För alla som har ansvar för hästar, oavsett om man äger en eller sköter den åt andra, är det viktigt att ge hästen de bästa förutsättningar för ett bra liv.