Hästens miljö

Hållbar hästnäring

Hur skapa en hållbar hästnäring?

Hur kan hästnäringen bli mer uthållig när det gäller belastning av miljön? Vilka områden inom hästnäringen kan förändras och bli mer klimatsmarta än idag? Hur kan vi stoppa till exempel läckage av viktiga näringsämnen och vad behöver göras för att hästarnas gödsel återbrukas i marken istället för att brännas upp?

Under den här rubriken har vi samlat material som kan hjälpa dig som hästägare att tänka klimatsmart och uthålligt i din vardag.

inplastning av grovfoder

Hur och var produceras det foder du ger till din häst? Sträva efter att köpa ett foder i ditt närområde och se till att det finns analys på skörden. Foto: Carin Wrange

FODER
Vilket foder ger du din häst? Grovfoder (hö, hösilage eller ensilage) är det viktigaste fodret oavsett hästkategori. Är fodret producerat i ditt närområde eller köper du foder som till och med har producerats i ett annat land?
Ger du rätt mängd foder och med rätt innehåll för de behov din häst har? Var noga med att alltid göra en analys av grovfodret (om du producerar själv) eller begära en analys av den producent du köper ifrån.
På HästSverige finns många sidor kring den senaste forskningen om foder till häst. På sajten finns även ett kostnadsfritt foderstatsprogram där du enkelt kan räkna fram precis vad din häst behöver.

LÄS MER:

Hästens foder

Räkna ut hästens foderstat

 

Häst som äter grovfoder

I en aktiv grupphästhållning kan hästar röra sig fritt över dygnet och utfodras genom datastyrd tilldelning i foderstationer. Foto: Carin Wrange

INHYSNING
Hur bor din häst? Hålls den i box med tillgång till hage några timmar på dagen? Eller har du valt att ha den på lösdrift eller i aktiv grupphästhållning?
Olika typer av inhysning erbjuder olika möjligheter till social kontakt med andra hästar samt möjlighet att röra sig mer över dygnet.
I vissa fall finns personal som sköter om din häst vad gäller mockning, ut-och insläpp samt utfodring. I andra fall får du göra en större arbetsinsats där din häst bor. Försök hitta det som passar just dig och din häst.

LÄS MER:

Inhysning av häst

IMG_1267

Stora mängder gödsel samlas från ett stall under året. Foto: Carin Wrange

HÄSTENS GÖDSEL
Varje häst lämnar årligen ifrån sig 8-10 ton gödsel i form av träck, urin och strö. Hästars gödsel innehåller viktiga näringsämnen som till exempel kväve och fosfor.

Från hårt belastade och upptrampade rast- och vinterhagar sker ett omfattande näringsläckage till diken och vattendrag.  Det är framför allt näringsämnet fosfor som läcker ut från hästhagarna. Enligt beräkningar bidrar varje häst med två kilo fosfor per år.

Det allra bästa för miljön är att komposterad hästgödsel återbrukas i åkermark. Om det finns ett lantbruk i närområdet, ta kontakt för att etablera ett samarbete. Se till att hålla gödseln ”ren” från balsnören, plast med mera. Det underlättar lantbrukarens spridning på åkermarken.

LÄS MER:

Gödsel ger viktig växtnäring

Hästgödsel – en naturlig resurs

Lagar och regler om gödsel

 

skyddszon-skydd-mot-lackage-fotocarinwrange

En gräsbevuxen skyddszon mot hästhagen hindrar läckage av näringsämnen. Foto: Carin Wrange

LÄCKAGE AV NÄRINGSÄMNEN

Av Sveriges cirka 355 000 hästar är det 76 procent som hålls på hästanläggningar nära tätorter och städer med begränsad areal. Antal hästar per hektar är i genomsnitt fem stycken i rasthagar vilket innebär stor belastning på marken.

När hästgödsel lämnas kvar i rast- och vinterhagar blir hästhållning en del av problematiken kring övergödning genom läckaget av näringsämnet fosfor, som finns i hästens gödsel, till närliggande vattendrag, sjöar och hav. Forskningen beräknar att 80 ton fosfor läcker från hästgödsel i rast- och vinterhagar till Östersjön. Regelbunden mockning och etablering av skyddszoner mellan hage och diken/vattendrag bidrar till minskat läckage.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Läckage av bland annat fosfor från olika källor ligger bakom den övergödning som har pågått under många år. Trots att flera initiativ från länderna runt Östersjön har lett till förbättringar, kvarstår att dagens belastning, kombinerat med redan tillförda näringsämnen, fortfarande skapar problem. Då fosfor är en ändlig resurs, som är viktig för jordbruk i hela världen, måste läckaget minska – och fosfor återföras till näringskretslopp.

Flera svenska projekt är igång för att öka kunskap om och accelerera genomförandet av åtgärder som kan minska näringsläckage, bland annat via Greppa näringen (LRF och Jordbruksverket), Varje Skit Räknas (Race For The Baltic) och Skitsmart (HNS). Dessutom pågår ett antal forskningsprojekt vid universitet och högskolor, bl a SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Stockholms universitet.

LÄS MER:
Små hästhagar belastar miljön

Mockning av hagar minskar fosforläckage

hastar-transporteras

Hästar är det djurslag som ofta transporteras till träning, tävling och andra aktiviteter.

TRANSPORT
Hur lång resa har du till stallet eller lösdriften från din bostad? Många anläggningar ligger tyvärr långt från den kollektiva trafiken vilket tvingar hästägare att köra egen bil. Förutom att enbart åka till stallet är det också vanligt att hästägare kör sina hästar till andra anläggningar för att träna och tävla. Hästar är det djurslag som reser mest i världen. För att minska resandet kan du försöka samåka med andra hästägare och vid träning låta tränaren komma dit hästen bor.

LÄS MER:

Att lasta och transportera hästar

betsel-huvudlag-träns-häst

Behöver du köpa ett träns till din häst? Välj helst ett som har tillverkats av vegetabiliskt garvat läder. Foto: Carin Wrange

UTRUSTNING TILL HÄST OCH RYTTARE
För såväl häst som ryttare behövs olika typer av utrustning. De senaste åren har marknaden fullständigt exploderat vad gäller utbud av olika produkter. Många av till exempel hästtäcken, sadlar, träns, ridstövlar samt kläder till ryttaren produceras utomlands. Oftast sker det i länder där produktionen sker under dåliga arbetsvillkor samt under stor miljöpåverkan, inte minst när det gäller utrustning i läder.

Produktionen av hästens och ryttarens utrustning innebär en stor miljöpåverkan. Som konsument bör du sträva efter att köpa hållbara produkter. Fråga till exempel om lädret är vegetabiliskt garvat och om de kläder du väljer är miljömärkta. Du kan även köpa begagnad utrustning till dig själv och hästen samt vid behov laga sådant som går sönder.

LÄS MER:

Hästens och ryttarens utrustning

 

Sammanställt av Carin Wrange, redaktör HästSverige. Redigerad 2022-10-04.