Häst & människa

Lagstiftning om hästtransporter

Lagstiftning om djurtransporter

I lagstiftningen finns bestämmelser om hur djur skall transporteras. Dessa kan man läsa om på Jordbruksverkets hemsida, bland annat i ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur” (SJVFS 2010:2, L5). Följ länkarna nedan för att komma dit.

Där finns till exempel beskrivet hur länge en häst får transporteras, vilket utrymme den ska ha och hur transporten ska se ut.

I lagstiftningen skiljer man på transporter under 50 km som man gör själv av sin egen häst, och längre transporter samt transporter som görs i samband med ekonomisk verksamhet.

Man måste också ha rätt körkort för sitt släp eller lastbil. Se Transportstyrelsens hemsida (länk nedan). Där finns också andra tips, till exempel på hur man ser att man kopplat släpet rätt och hur tungt man får dra med sin bil.

Länkar: