Häst & människa

Brukskörning

Brukskörning

Brukskörning är en gammal tävlingsform som  återupptäcktes 1985 av Sture Magnusson från Sätila. Han hittade på JUF:s kansli regler för Körning med hästar, som var daterade från början av 1920-talet.

Efter omarbetning av reglerna kördes de första distriktsmästerskapen 1987. Första Svenska Mästerskapet kördes 6 aug. 1988 i Örby i regi av Södra Älvsborgs JUF. Sedan dess har SM i Brukskörning körts varje år på olika platser runt om i Sverige.

För att få tävla krävs att du är medlem i JUF! Brukskörning är en lugnare tävlingsform med inriktning på samarbetet mellan kusk och häst, den viktiga vardagsdressyren .

De tävlande ska köra igenom en bana och utföra upp till 12 olika moment i nummerordning. Banan körs i skritt och trav enligt markeringar. Man ska ha så få straffpoäng som möjligt när man går i mål. Körningen bedöms under färd, och i varje moment kan du få straffpoäng, eller bli utesluten. Blir man utesluten ur ett del moment får man ändå fortsätta sin körning tills banan är slut. Kanske övriga medtävlande också blir uteslutna i något moment, då gäller fortfarande regeln om lägst straffpoäng!

För att det ska vara rättvist kör alla tävlande körbanan med samma flakvagn, du behöver inte ta med egen! (en vagn för ponny klassen, en för hästklassen, banorna anpassas efter klass!) En kusk måste alltid ha medhjälpare med sig. Kusken ska sitta på höger sida, medhjälparen skall sitta med på vänster sida. Medhjälparen får bara ingripa om det uppstår förhållanden som kräver det!

Kusk och medhjälpare ska ha lämpliga huvudbonader, gärna med solskydd. Godkänd hjälm eller keps är bra! Körpisk som når fram till däckeln är obligatoriskt!

Före start måste man alltid gå igenom en funktionskontroll, där hästens utrustning kontrolleras. Seldon ska vara i god kvalitet´, väl underhållen och vara bra tillpassad. Bett ska användas, helt eller delat, minst 9 mm i diameter. Stångbett och nosrem kan ge straffpoäng! Skygglappar är ej tillåtet!

Hov vården är viktig, och det allmänna intrycket bedöms, hästen måste vara ren och fin. Anspänning och frånspänning bedöms, om hästen inte går att spänna för inom 5 minuter utesluts man ur hela tävlingen!

Eventuella fel måste åtgärdas före start. Man får straffpoäng för felaktig utrustning!

Moment:

Rakkörning: En sträcka på 25-100 m ska köras så rakt som möjligt
Lydnadshinder: Ljudeffekter eller fladdrande föremål skall passeras utan att stanna, backa eller lägga en volt för nytt försök. Måste köra innanför markering!
Platta: Hästen och vagnens framhjul skall passera plattan utan att vidröra den, ett av bakhjulen skall köra rakt över. Skritt, utan att stanna.
Lastbrygga: Kusken skall parkera vid bryggan, hämta last, köra en bestämd väg, återkomma och lasta av. Max 20 cm från bryggan, hela flaket måste vara intill bryggan. Hästen måste stå still.
Portar: Trav genom 10-15 portar med rivbara markeringar utsatta i form av serpentiner.
Halter: Centrum på vagnens framhjul ska hållas inom markeringar under angiven tid, 10- 60 sekunder. Minst en halt i motlut och i medlut.
Träbro: Ekipaget ska passera hindret i hela dess längd, utan att rygga eller stanna.
Manöverprov i trångt utrymme: Hela ekipaget kör in och vänder åt valfritt håll i en trång ruta utan att trampa utanför eller nudda kanten. Rivbara markeringar kan finnas vid öppningen!
Vattenhinder: Körning genom vattenhinder utan att stanna eller rygga.
Backning för att vända på sidoväg: Kör framåt på ”gata”, backar in på sidovägen så att båda bakhjulen är helt inne på sidovägen och kör sedan ut igen där ifrån man kom.
Backning in i port: Backar in i en öppning utan att backa för långt, gå utanför, slå ner eller nudda markeringar. Hela flaket skall vara inne i porten.
Backning ut från port: Hästen körs in i en port tills vagnens främre kant är inne, och backar sedan ut, utan att trampa på, slå ned eller gå utanför markeringar.

Syftet är att:
Ge kuskar och hästägare större anledning till att få sina unghästar inkörda och användbara, så att de kan utföra nyttigt arbete. Att hålla inkörda hästar under fortsatt skolning. Ge hästar och kuskar träning i moment som sparsamt förekommer i andra tävlingsformer. Ge kuskar anledning att träffas och testa sina och hästarnas kunskaper. Erbjuda en tävlingsform som inte kräver uthållighetsträning av hästarna i någon större omfattning och som dessutom innebär måttliga kostnader för sina utövare.

 

Källa: JUF (Jordbrukare-ungdomens förbund)    www.juf.se