Häst & människa

Klimatsmart

Tänk klimatsmart

Nu tänker hästnäringen klimatsmart. Håll då utkik efter hästnäringens klimatsmarta tips. Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze hjälper dig att förstå hur hästnäringen påverkar klimatet.

För ungdomar har Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze synts lite här och var på hemsidor, i tidningar och på Facebook. Det är illustratören Lena Furberg som har ritat Millan och Frazze. Mest känd är Lena för att ha tecknat hästseriefiguren Mulle.

Fräck attityd
Titti Jöngren som är styrelseledamot i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF hoppas att Millan och Frazze kan avdramatisera ett svårt ämne så att ungdomar, och även vuxna, kan till sig att hästnäringen behöver tänka på klimatet.

– Det är lättare att synas när det finns en frontfigur som Millan med både humor och en fräck attityd tycker Titti Jöngren.

Frazze har också kommit med sju egna klimatsmarta tips.

HNS har tillsammans med sina samarbetspartners tagit fram ett informationsmaterial om hur hästnäringen påverkar klimatet och hur vi på ett enkelt sätt kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt spara pengar.

Företagare som vill veta hur de kan tänka på klimatet kan läsa mer här och även ta del av hästnäringens gårdsstudie där tolv hästföretagare ingår här.

klimatsmart(1)_200

llustration: Lena Furberg, HNS

Klimatpolicy

2011 enades hästnäringen också om en gemensam klimatpolicy. Dokumentet ska ses som en gemensam plattform för organisationerna att arbeta vidare ifrån. Syftet med policyn är att påvisa hästnäringens ansvar att minimera sin negativa klimatpåverkan samt att näringen vill synliggöra och utveckla den positiva klimatpåverkan.

– Att vi nu tar ytterligare ett steg känns fantastiskt. När man arbetar med stora övergripande policyfrågor kan man inte förvänta sig snabba resultat, men jag tycker ändå att vi redan har kommit långt och har en samsyn på hur vi kan arbeta med dessa frågor tillsammans, säger Titti Jöngren.

Fakta om projektet

Tänk klimatsmart är en gemensam satsning inom hästnäringen. I projektet deltar Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm.

Projektet har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten.

Fler serier och tips hittar ni här.

Ladda ner coachmaterial om klimatsmart satsning i stallet

Klimatsmart med häst

Övergripande klimatmål för hästnäringen är att:

  • Utsläpp av växthusgaser kopplade till hästhållning ska minimeras, men utsläppen från naturliga processer kan inte nollas.
  • Åtgärder för att nå klimatmålen måste samspela så att även andra miljö- och samhällsmål nås.
  • Tänkbara mål för minskning av utsläpp ska utformas i samverkan med berörda intressenter.

Detta vill hästnäringen:

  • Hästnäringens utsläpp av växthusgaser ska minska. Hästnäringen behöver minska utsläppen av växthusgaser. Detta gäller särskilt koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Vi måste dock alltid se till helheten och inte använda styrmedel som får långtgående negativa konsekvenser för näringen.
  • Betesmarkernas potential som kolsänka ska tas tillvara. Betesmarker och ökad mullhalt i åkerjorden ger möjligheter att binda kol och därmed halten av växthusgaser i atmosfären.
  • Energieffektivitet och konvertering till förnybar energi är grunden för långsiktig hållbarhet.En ökad energieffektivisering ska eftersträvas och stimuleras oavsett vilka energikällor som används.
  • Hästägare och hästföretagare erbjuds information om klimat- och energifrågor. Deras drivkrafter, behov och intressen ska styra detta arbete. För att skynda på omställningen krävs aktiviteter hos den enskilde hästhållaren och hästföretagaren. I dessa processer krävs kunskaps- och beslutsunderlag. Det är en gemensam uppgift bland annat för myndigheter och organisationer inom hästnäringen att i samverkan utarbeta relevanta besluts- och kunskapsunderlag.