Häst & människa

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Många arbetsskador sker inom djursjukvården, ofta i form av olyckor med djur inblandade. Andra riskfaktorer är fysisk belastning och organisation.

Riv- och bitsår från hund och katt, samt skador orsakade av hästar är de vanligast rapporterade arbetsskadorna hos personal inom djursjukvården enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Inom djursjukvården arbetar bland annat djurvårdare, djursjukskötare och veterinärer, och även andra yrkesgrupper som receptionister och vaktmästare.

Felaktig fysisk arbetsbelastning och organisatoriska och sociala faktorer orsakar också arbetssjukdomar. Det förekommer dessutom hot- och våldssituationer där djurägare är inblandade.

Alla medarbetare behöver ha grundläggande kunskaper om risker som finns i verksamheten. Chefer och arbetsledare behöver dessutom ha kunskap om hur arbetsmiljöarbete bäst bedrivs. Arbetsgivare och arbetstagare ansvarar gemensamt för att skyddsombud får de kunskaper som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag.

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Det finns en Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården utgiven av Prevent (2017), som ger kunskap, rutiner och instruktioner om hur man kan arbeta systematiskt för en säker arbetsmiljö. Där beskrivs hur man ska tänka kring säker hantering av djur, men även andra risker som kränkningar, hot, våld, smitta, farliga kemiska ämnen och påfrestande psykosocial arbetsmiljö.

Hur man ska jobba säkert inom hästsjukvården

Läs mer