Hästens miljö

Bedömning och intyg

Bedömning och intyg

De fynd man gör vid besiktningen måste ställas i relation till hästens tidigare användning, ålder, kön, ras med mera.

Hos till exempel en äldre tävlingshäst är det naturligt med fynd som inte skulle accepteras hos ett ungt djur. Fyndens betydelse är också beroende av vad hästen skall användas till i framtiden.

Som redan sagts går inte alla undersökningar att göra på alla djur.

Vilka undersökningar som gjorts respektive inte genomförts skall därför klart framgå av intyget. I vissa fall föranleder besiktningen ytterligare undersökningar, till exempel genom remiss till klinik. Detta skall också anges i intyget.

veterinarbesiktning-av-en-hast-som-ska-saljas

Palpering av häst vid besiktning. Foto: Carin Wrange

Intyget – en värdehandling och ”färskvara”

Intyget beskriver hästens hälsotillstånd vid undersökningstillfället. Det är en ”färskvara” som håller bara några veckor och får därför inte vara för gammalt vid köpet av hästen.

Om ett köp blir av skall man behålla intyget om någon tvist skulle uppstå med säljaren. Och även om veterinärbesiktningen inte är någon garanti för all framtid är den en god hjälp till en sund hästaffär!

 

Tillbaka till ”Besiktning”>>