Häst & människa

Hästens synvinkel

Ur hästens synvinkel- för säkrare ridning

Att hästens ”synvärld” är både större och annorlunda än vår egen är viktigt att förstå när man arbetar med hästar. Med litet fantasi kan man försöka tänka sig hur hästen uppfattar omgivningen och hur den reagerar.

Viktigt är att ha klart för sig att våra ”tama” hästar i grund och botten har samma beteendemönster som vilda hästar.

Hästens ögon

Hästens synfält skiljer sig från människans. Foto: Carin Wrange

Hästens självförsvar

Flykt är hästens självförsvar. Ställs hästen inför ett hot flyr den – och sitter då en ryttare på så kan en olycka lätt hända.

Och eftersom hotet kanske fanns i utkanten av hästens synfält – långt utanför det område som ryttaren kan se med sina framåtriktade ögon – begrep ryttaren aldrig vad som hände! En häst som är skrämd eller stressad reagerar dessutom starkare än en som är lugn och avslappnad.

Därför gäller det att vänja hästar successivt vid nya miljöer och att i lugn och ro låta den undersöka ”skrämmande” saker, det må vara vattenpölar, skuggor eller vita linjer på en landsväg.

Hästens skyggningar

Just detta med att titta närmare på något otäckt är vad en del hästar vill göra när de ”skyggar”. Ett snabbt steg åt sidan, en vridning på huvudet och hästen kan undersöka det skrämmande föremålet på marken. Om ryttaren då blir arg, kanske tar ett hårt tygeltag eller förlorar balansen, så uppfattar hästen att föremålet verkligen är farligt och vill fly undan ytterligare. Inte lätt att hantera för ryttaren!

Att vänja hästen vid en ny miljö och vid nya skrämmande synintryck är ett viktigt arbete, där tålamod verkligen lönar sig. Ett trick att ta till är att ta en äldre lugn häst till hjälp och stöd. Stressnivån minskar, den oerfarna hästen möter nyheterna med den äldres stöd. Och – ha inte bråttom, hästen ser både ”mer” (större synfält) och ”mindre” (mindre skarpt och mindre förståelse) än vad Du själv gör!