Häst & människa

Voltige

voltige-tavling-fotocarinwrange

Inom voltige tävlar man både i lag och individuellt. Foto: Carin Wrange

Voltige

Voltige är sporten – eller balansövningen – som föddes inom kavalleriet. Som publik- och tävlingsgren är den relativt ny. Voltigen har som mål att ”vara en lagsport för ungdomar där man genom träning och tävling uppnår en fin gemenskaps- och samhörighetskänsla”.

För lagvoltigörer, internationellt och nationellt finns ingen åldersgräns i svår klass. Internationellt finns juniorlag upp till 16 år. Individuella voltigörer får tävla i ordinarie individuell klass från och med det år de fyller 14. Uppåt finns ingen åldersgräns. Det finns även en juniorklass för de individuella som är under 14 år. Hästen måste vara minst 6 år.

Svår klass: Laget har sex medlemmar. Denna klass delas in i A-,B- och C-lag beroende på vilken poäng laget uppnått vid tidigare tävlingar. Det som skiljer lagen åt är att C-lag endast får vara två på hästen samtidigt medan A- och B – lag får var tre. Hästen ska röra sig på en volt med minst 15 meters diameter och alla rörelser måste utföras i galopp.

Voltige tävlas i en obligatorisk och en fri avdelning (kür) med egen vald musik. Samtliga voltigörer måste visa alla de obligatoriska övningarna och minst en övning ur det fria programmet. De sju obligatoriska övningarna ska genomföras i bestämd ordning och i två block, alla sex voltigörer gör först det första blocket och därefter gör alla voltigörer det andra blocket:

Block 1

  • Upphopp
  • Grundsits
  • Fana
  • Kvarn med avgång

Block 2

  • Sax
  • Stående
  • Sidhopp

Varje övning bedöms från 0 till 10 poäng och avdrag görs bland annat om voltigören glömmer att stå på knä före Fana och Stående om om han/hon faller i avhoppet. Det fria programmet bedöms ur sin svårighetsgrad, sin sammansättning och sitt utförande (mekanik, smidighet, höjd och schvung), och programmet ska vara omväxlande.

I både lag och individuellt har hästens galopp sin egen bedömning, stor vikt läggs vid takt, lösgjordhet och framåtbjudning, där inbegrips även linförarens longering av hästens. Lagets helhetsintryck räknas med i hästpoängen i form av ett avdrag upp till 1,0 p, där man tittar på inspringning, uppställning och hälsning mm.

Det finns även lätt klass, för nybörjare med förenklade grundövningar och med chans att få hjälp med upphoppet antingen i skritt eller galopp, samt en mellanklass som ligger mellan lätt och svår klass där allt utförs i galopp men upphopp bedöms ej.

Läs mer om voltige

Källa: Svenska Ridsportförbundet (SvRF), 2022-02-18