Häst & människa

Hästen i samhället

Hästen- en samhällsaktör att lita på

Idag finns cirka 360 000 hästar i Sverige. På tusen invånare går det 39 hästar, vilket gör Sverige till det näst hästtäta landet i Europa.

framridning hopptävling

Ett ökande antal hästar i Sverige medför större efterfrågan på varor och tjänster. Foto: Ulf Gärdebo

Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats och detta har lett till att efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat.

Det utbredda intresset för hästar medför också en stor efterfrågan på varor och tjänster. Hästen ingår som en naturlig del i kretsloppet och bidrar i stor utsträckning till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden.

Det hästarna äter motsvarar mer än 600 000 fotbollsplaner eller en yta lika stor som halva Skånes åkermark.
Markerna brukas och slås för att ge hästfoder men hästarna bidrar också genom betning till att hålla landskapet öppet. Det finns i dag drygt 500 ridskolor och 30 travskolor i Sverige.

Hästsport engagerar många

Detta gör hästsporten tillgänglig för alla. En halv miljon människor rider regelbundet. Ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt med hästar. Ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten men med tydlig inriktning på flickor. Trav- och galoppsporten Sveriges näst största publiksport.

Hästen och vi – tillsammans skapar mervärden, rapport från Landsbygdsdepartementet 2013