Häst & människa

Sportkörning

Körning

I sportkörning tävlar man med häst eller ponny i fyrspann, par och enbet. Sportkörningen har, liksom fälttävlan, tre delprov – dressyr, maraton och precision.

Två nordsvenskar som körs i par

Hästar körs antingen i fyrspann, par eller enbet. Foto: Carin Wrange

I dressyren körs ett givet program i gångarterna skritt och trav, för enbet även i galopp. I dressyrprovet ser domaren till hästarnas och vagnens skick och till kuskens och medhjälparnas klädsel med mera, det ska vara snyggt och propert och utrustningen ska blänka.

Maratonprovet påminner om fälttävlans uthållighetsprov. Ekipagen forcerar hindren genom de portar som angetts. Tidtagningen startar när ekipaget går in i hindret och stoppas när ekipaget kört ut genom portarna. Det avslutande precisionsprovet körs längs en given bana mellan koner med en vätskefyllda plastbollar på toppen. Banan körs på tid och ingen boll får trilla ner.

I tävlingsreglemente V finns alla bestämmelser för körning under tävling.

Läs mer om körning.