Hästens miljö

Var bör man besiktiga?

Var bör man besiktiga?

Varje hästköp är värt en noggrann veterinärbesiktning. Ett utlägg på trettio tusen kronor för en häst kan vara lika kännbart för en person som trehundra tusen för en annan!

häst-som-ska-på-besiktning
Besiktning av häst på klinik. Foto: Carin Wrange

Kostnaderna för behandling och konvalescens på grund av sjukdom eller skada kan vara lika stora oberoende av köpekostnaden.

En noggrann veterinärbesiktning bör man kosta på sig – snålhet i det här skedet betalar sig inte i längden!

Besiktningen kan göras både vid stallet eller på en klinik. Om man från början vet att specialundersökningar skall göras, som till exempel röntgen eller kontroll av andningsvägarna med endoskop, sker hela besiktningen kanske enklast på en klinik.

häst-som-leds-till-besiktning

Hästen ska vara utrustad med träns på besiktningen. Foto: Carin Wrange

Behövs hårt underlag

Annars går det ofta utmärkt att göra den på anläggningen där hästen är uppstallad. Detta naturligtvis under förutsättning att man kan få arbeta i lugn och ro och att där finns möjligheter att göra hältkontroll och eventuellt arbetsprov.

Hältkontrollen bör göras på ett hårt och jämnt underlag.

Precis som på kliniken görs besiktningen vid stallet bäst på dagtid eftersom man är beroende av dagsljus för att göra ett bra besiktningsarbete. För besiktningen är veterinären vidare beroende av kompetent hjälp med hästen.

Utrustning skall finnas för longering och eventuellt ridprov. Hästen skall vara färdigställd för visning och försedd med träns och eventuellt sadel.

Nästa steg i besiktningen>>
Tillbaka till ”Besiktning”>>