Om hästen

Hästen har under alla tider varit ett beundrat och älskat djur. Dess skönhet, styrka och anpassningsförmåga har gjort det möjligt att använda hästen på många olika sätt.
I dag används hästen främst för sport, avel och rekreation, men på vissa håll i världen har den fortfarande en viktig funktion inom bland annat jordbruket. Lär dig mer om hästen som djur här!