Utfodring och miljö

Hästens välmående och välfärd hänger i hög grad samman med dess omgivande miljö. Inhysning, skötsel, utfodring, utevistelse, bete och parasitförekomst har stor betydelse för alla hästar oavsett ras och användningsområde.

Minst lika viktig är också den miljöpåverkan som hästhållningen bidrar till genom gödselhantering, näringsläckage från hästanläggningar, långa transporter samt energikonsumtion.

Därför är det bra att ha en helhetssyn på hästens miljö och miljöpåverkan.