Sjukdomar & skador

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa sjukdomar måste anmälas

En del smittsamma sjukdomar hos djur måste omedelbart anmälas när man upptäcker eller misstänker dem. Det är bestämt enligt lagen.

img-sjukdomar

Alla veterinärer är skyldiga att känna till när sjukdomar är anmälningspliktiga. Illustration: Helena Johansson, SVA

Det är Jordbruksverket  som har hand om reglerna. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt  håller beredskap för att kunna analysera prover för rätt diagnos och hjälpa till med rådgivning i bekämpningen. På SVA arbetar också statsepizootologen, som har ansvar för frågor som rör allvarliga infektionssjukdomar hos djur i landet.

Många anmälningspliktiga hästsjukdomar finns inte normalt i Sverige. De allvarligaste klassas som epizootisjukdomar.

Andra finns på listan för anmälningsplikt fast de finns i landet för att myndigheterna vill ha en särskild övervakning av dem. Dessa sjukdomar är smittsamma och en del kan spridas mellan djur och människor (zoonoser).

Att man anmäler sjukdomarna gör att man i landet lättare och snabbare kan påvisa och begränsa utbrott, hindra att smitta sprids och se till att de ekonomiska förlusterna begränsas.

Kontakta distriktsveterinär om du har anledning att misstänka någon av dessa allvarliga sjukdomar.

 

Anmälningspliktiga sjukdomar

Relaterat: