Häst & människa

Säkerhet för häst & människa

Säkerhet viktigt i all hantering

Säkerhet för häst och människa måste alltid stå i centrum när de två möts. Kunskap om hästen, hur den reagerar i olika sammanhang, hur man tränar hästen för att agera säkert tillsammans med människan är viktigt för alla som kommer i närkontakt med hästar.

Organisationerna lägger ner mycket arbete på att förebygga olyckor och på att föra ut information om säkerhetsfrågor till både yrkesverksamma och hobbyaktiva.

Ta aktivt intresse i att öka ditt kunnande om hur du ska förebygga olycksfall och tillbud – både för din egen och hästens skull!

LÄS MER: