Häst & människa

Skatter och avgifter för hästföretagaren

Skatter och egenavgifter

I din enskilda firma betalar du själv in inkomstskatt och egenavgifter utifrån företagets årliga resultat. Aktiebolag betalar bolagsskatt på det årliga resultatet. Har företaget anställda betalar du även in skatt och arbetsgivaravgift för dina anställda.

Vid starten, när du registrerar ditt företag hos Skatteverket ska du uppskatta företagets överskott första året. Det ligger till grund för din preliminärskatt (F-skatt), skatten betalas i förväg med ett visst belopp per månad enligt ett beslut som du får från Skatteverket. Glöm inte att betala F-skatten i tid, du får inga påminnelser från Skatteverket.

När räkenskapsåret avslutas gör du ett bokslut och en inkomstdeklaration där resultatet och den slutliga skatten fastställs. Beroende på hur resultatet blev och hur mycket preliminär skatt (F-skatt) du har betalat under året kan du få tillbaka eller behöva betala in mer skatt. Det är viktigt att du redan när du funderar på att starta ditt företag har skatten i åtanke. När man tar ut lön från sitt företag får man betala nästan lika mycket i skatt som man lägger i sin egen plånbok. Alltså måste du ha ett överskott i ditt företag som är betydligt större än den summan du tänkt ta ut åt dig själv.

Det är viktigt att betala rätt skatt. Alla skattebetalare kan få ekonomisk hjälp från Försäkringskassan vid bland annat sjukdom, föräldraledighet och pension. Ersättningarnas storlek baseras på den deklarerade inkomsten.

Moms på konsumtion av varor och tjänster

Moms är också en form av skatt. Vi betalar alla moms på konsumtion av varor och tjänster. För dig som är företagare och skattskyldig för moms, är momsen inte någon kostnad. Du ska bokföra och deklarera momsen till Skatteverket.

Du har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen till din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

Den utgående momsen varierar, normalsatsen är 25 % på varor och tjänster men exempelvis livsmedel och kultur har lägre momssatser, 12 % respektive 6 %. Om du är tränare kan du i vissa fall tillämpa den lägre momssatsen eftersom träning av sportekipage anses vara en tjänst kopplad till idrottsutövande.

Momsregelverket är väldigt komplext, skatteverket tillhandahåller mycket information i broschyrer och på sin hemsida men det kan också vara klokt att resonera med din redovisningskonsult eller din hästföretagarrådgivare.

 

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden