Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Organisera verksamheten

Hur ska du organisera dig? I det första skedet kanske det bara är du själv i företaget som uppbär alla nödvändiga titlar, då kan frågan tyckas onödig. Men kanske tar du hjälp av samarbetspartners eller köper in vissa tjänster? Kanske har du planer på att växa, skaffa någon anställd och delegera vissa arbetsuppgifter?

Att du själv har företagets organisation klart för dig är en förutsättning för att du ska kunna förklara den för andra. Det underlättar att ha svart på vitt vem som fattar vilka beslut, och vilka befogenheter olika positioner i företaget innebär. Fundera också på hur organisationen bäst ska vara utformad för att underlätta för företaget att växa.

 

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden