Hästens miljö

Skritta, trava och böja

Skritta, trava och böja

Nästa fas i besiktningen är att hästens rörelser kontrolleras i skritt och trav på rakt spår och på böjt spår. Det är en viktig del av besiktningen som kräver mycket både av den som visar hästen och av veterinären.

böjprov av häst på klinik
Böjprov av framben på häst: Foto: Carin Wrange

Många veterinärer gör den här delen av besiktningen innan allt som beskrivs här ovan. Det beror på att det oftast är nu som allvarligare fel hittas.

Efter den inledande rörelsekontrollen görs böjprov. Leder, ligament och senor utsätts då för en extra påfrestning genom att extremiteten böjs ihop under en minut.

Omedelbart därefter travas hästen på rakt spår. Om hästen då rör sig oregelbundet, det  vill säga visar en böjprovsreaktion, kan detta vara tecken på smärta från en skada och leder till en noggrannare undersökning.

Efter en mer ingående genomgång av extremiteten ifråga kan t ex röntgenundersökning av en eller flera leder bli aktuell.

Böjprov av häst på klinik

Böjprov av bakben på häst: Foto: Carin Wrange

Arbetsprov

Hästar är i de flesta fall avsedda för någon form av fysiskt arbete.Därför är det naturligt att besiktningen även innefattar ett arbetsprov med en för hästen ”normal” arbetsbelastning.

För föl och åringar är det inte aktuellt, men de flesta äldre hästar kan longeras, ridas eller köras – allt efter sina förutsättningar. Förutom att titta på rörelserna följer man noga hästens reaktion på arbetet och hur ansträngd den verkar. Man lyssnar därför återigen på hjärta och lungor efter arbetet.

Nästa steg i besiktningen>>
Tillbaka till ”Besiktning”>>